РЕКЛАМА

Текстовые картинки

___________________$$____________$$
__________________$___$________$___$
__________________$_____$$$$$$_____$
__________________$____sss___sss____$
__________________$____іі_____іі_____ $
_________________$_______$$$________$
_____$$$$$$$$_____$_______$________$
___$$________$_______$$_________$$
____$_________$_____$___$$$$$$___$
_______$______$____$__$________$__$
_______$_____$____$__$__________$__$
______$____$___$$$$__$__________$__$$ $$
_____$___$____$____$__$________$___$_ __$
_____$__$_____$____$__$________$__$__ __$
____$___$______$____$__$____$_$__$___ _$
______$__$______$____$___$_$_____$___ $
_______$___$$$$$_$___$___$_$____$___$
__________$$$$$_$____$____$_____$____ $
________________$$$_$_____$______$_$$ $
_____________________$$$$___$$$$$__________ss§§§§§§§§§ss.
____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s.
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§ s
____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§ §§§§s
___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§³§§§§§ ³³³³³'
__________s§§§§§§§§§§§§§§³³³'
__________§§§§§§§§§§§§³³'
_________s§§§§§§§§§³³'
________s§§§§§§§§³
________§§§§§§³'
________§§§§§'
________§§§§'
________§§§'
________§§§
________§§§§ssss
______s§§§§§§§§§§§s,
_____s§§§§§§§³³³'
____§§§§³³³
__88888888____________________________________
88____________________________________________
88888888______88888888__88______88__88______88
88______88____88____88__88____8888__88______88
88______88____88____88__88__88__88__8888888888
88______88____88____88__88__88__88__88______88
88______88____88____88__8888____88__88______88
__888888____88______88__88______88__88______88
__88888___888888___8888___88888___888888___8888____88888888_
__88__88__88______88___8__88__88__88______88___88_____88____
__88888___8888_____88_____88__88__8888____88__________88____
__8888____8888______88____88888___8888____88__________88____
__88_88___88______8__88___88______88______88___88_____88____
__88__88__888888___888____88______888888___8888_______88___
___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________"____________"
______$$$$88888 $$$$$__$$$88888880$$_________
____$$$88880000088888$$88800000008888$$$_____
__$$888000000000000$$8880000000000088888$$___
_$8800000000000000$$880000 00000000000888$$$$_
_$8000000000000000$8800000000000000000888$$$_
$80000 00000000000$80000000000000000000888$$$$
$8000000000000000$800000000000000000 00888$$$$
$8000000000000000$80000000000000000008888$$$$
_$80000000000000 00800000000000000008888$$$$$_
__$800000000000000000000000000000888$$$$$$___
___$80000000000000000000000008888$$$$$$$_____
_____$88000000000000000000 0888$$$$$$$$$______
_____$$88000000000000000088$$$$$$$$__________
______ _$$88000000000000088$$$$$$_____________
_________$$88000000000888$$$$$______ _________
___________$$88800000088$$$$_________________
_____________$$$ 8880008$$$$__________________
________________$$$8808$$$___________________
__________________$$888$$____________________
____________________$$$8$_ ___________________
______________________$8$____________________
______ _________________8$_______________
______________$$$$$$$$$,
___________$$$$$______$$$$$,
________$$$$$$$___________$$$,
_____$$$$$$$$$$_______$_____$$$
____$$$$$$$$$$$$_____$$$_______$$,
__$$$$$$$$$$$$$$______$__________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$,
____$$$$$$$$$_$$$$$$$$$________$$$,
_____$$$$$$$___$$$$$$$$________$$,
_______$$$$$$_$$$$$$$$______$$$$,
___________$$$$$$$______$$$$,
________________$$$$$$$
_____________$$$$$_______
_$$$$_______$$$___$$$$$__
$$$$$$_____$$$___$$$$$$$_
$$_$$$$___$$$__$$$$____$_
$___$$$$_$$$$_$$$________
______$$$$$$$$$$___$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$______$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___
$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$__
___$$$$___$$__$$$$___$$$_
___$$$_____$$___$$$____$$
___$$______$$$___$$$____$
___$$_______$$____$$$____
___$________$$$____$$____
____________$$$____$_____
____________$$$__________
____________$$$__________
___________$$$___________
__________$$$$___________
________$$$$$____________
_____$$$$$$$$$___________
---------------------IMIm----,mIM"
---------------------,MI:"IM,mIMm
----------"IMmm,----,IM::::IM::IM,----------,m"
-------------"IMMIMMIMm::IM:::::IM""==mm-,mIM"
----__------,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM"
-,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM"
IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM,
-"IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM,
----"IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,
------"Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM,
-------IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM,
--------MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM
--------"IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;.
---------"IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,.
-----------IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM"""".-..-"IMM MM
-----------"IM::::::::IM::::::mIMIMM"".-.-.-.-.-.,mM"--- "M
------------IMm:::::::IM::::IIMM"-.-.-.-.-.-..,mMM"
------------"IMMIMIMMIMM::IMM"-.-.-.-._.,mMMMMM"
-------------,IM".-.-."IMIM".-.-.-.,mMMMMMMMM"
-----------,IM-.-.-.-.,IMM".-.-.-,mMMMMMMMMM"
----------IM.-.-.-.,mIIMM,.-.-..mMMMMMMMMMM"
---------,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM"
---------IM.,IMI"""--------""IIMMMMMMMMMMM
--------;IMIM"------------------""IMMMMMMM
--------""-------------------------"IMMMMM
-------------------------------------"IMMM
--------------------------------------"IMM,
---------------------------------------"IMM
----------------------------------------"MM,
-----------------------------------------IMM,
------------------------______-----------"IMM__
-------------------.,mIMMIMMIMM,-,mIMM,---IMM"""-----,mIM , mM,
-----------------,IMMM'-.-.-.-"IMM.\-"M,--IMM------,IM" .-.-.-.--/,m
---------------.mIM'-.-.-.--/-.:"IM.\-MM--"MM,----,M".- .-.--/, mM
--------------,IM'.-.-.--/-.-.:;,IMIMIMMM--IMM---,M".-.--/ , mM
-------------,IM'.-.-.-/-.-.:;,mIM"--`"IMM-IMM---IM.-.--/ , mM
------------,IM-.-.--/-.-.:;,mIM"------"IMMMMM---MM,.--/-, mM
------------IM'.-.--/-.-.;,mIM"----------"IIMMM-,IMIM,.,I M"
------------IM-.-.-/-.-.,mIM"--------------IMMMMMMM'-"" "
------------`IM,.--/-;,mIM"-----------------IIMMM
-------------"IMI,-/,mIM"-----------------__IMMM
---------------"IMMMM"-------------------"""IMM
-----------------""--------------------------- -IMM
--------------------------------------------- --IMM__
--------------------------------------------- --IMM"""
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM
---------------------------------------------__IMM
--------------------------------------------"" "IMM
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM__
--------------------------------------------- --IMM"""
_________________________.s$$_____________s$
________________________s$$$’____________s$$
______________________.s$$$??_______,___s$$?
_____________________s$$$$?______.s$’___$$?
________________,____$$$$$.______s$?____?$
________________$___$$$$$$s_____s$?_____?,
_______________s$___‘?$$$$$$s___$$$
_______________$$____?$$$$$$s.__?$$s
_______________?$.____?$$$$$$$s_.s$$$____s?
_______________`$$.____?$$$$$$$_$$$$___s?
________________?$$s____?$$$$$$s$$$?__s$’
_________________?$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$?_.s$$?__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$?__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$?
___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§s$,
___________?§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§s
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
_____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
______________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
________________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
__________________?§§§§§§§§§§§§§§§?
____________________?§§§§§§§§§§§?
_______________________?§§§§§?
_________________________?§?
^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^
^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^
^^####^^^^^###^^^^^^^^####^^^^^^###^^^^
^^###^^^^^^^###^^^^^^######^^^^^####^^^
^####^^^^^^^^###^^^^^######^^^^^^###^^^
^###^^^^^^^^^^###^^^^^####^^^^^^^####^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^###^^
^^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^###^^^^^####^^
^^####^^^^#################^^^^^####^^^
^^####^^^^^^^#^^#^^#^^^^^^^^^^^^####^^^
^^^####^^^^^^#^^#^^#^^^^^^^^^^^####^^^^
^^^####^^^^^^#^^^^^#^^^^^^^^^^^####^^^^
^^^^####^^^^^^#####^^^^^^^^^^^####^^^^^
^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^
^^^^^^#########################^^^^^^^^
^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^________________.$$._
__b.____________.$$$$.____________,d_
__S$$b._________.S$$S._________.d$$S_
__`S$$$$м_______:$$$$:_______-$$$$P_
___`L$$$$$,_____d$$$$b_____,$$$$$P_
_____`L$$$$b____$$$$$$____d$$$$P'_
_______`L$$$b___S$$$$S___d$$$P'_
_________`L$$b._\$$$$/_,d$$¦'_________
`0$$$$S#m.___`L$$b_$$$$_d$$¦'___.m#S$$$$0'_
_~=0S$$$$$n.__*$bS$$Sd$*__.n$$$$$S0=~_
____`~00S0S$"_!!TPABA!!_"$S0S00~'_
__________,($$$$S0000S$$$$),__
______.0$$$$$0*'__D___'*0$$$$$0._
__________________`D_
___________________`D_
________________.O._________.*.
________________.OO.___________.*.*
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . *
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . * .
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OO.__________
________________.O.__________
___________@_______@@ @ ___________
____________@@@__@_@@@@___________
____________@@__@@_____@__________
___________@@@_@__@_____@_________
__________@@@@_____@@___@@@@@@____
_________@@@@@______@@_@______@@__
________@@@@@_______@@________@_@@
________@@@@@_______@_______@_____
________@@@@@@_____@_______@______
_________@@@@@@____@______@_______
__________@@@@@@@@_______@________
__@@@_________@@@@@@@_@@__________
@@@@@@@__________@@_______________
_@@@@@@@_________@________________
__@@@@@@_________@@______________
___@@@___@_______@@_______________
___________@_____@__@_____________
_______@@@@_@___@_________________
_____@@@@@@__@_@@_________________
____@@@@@@@___@@__________________
____@@@@@______@__________________
____@@_________@__________________
_____@_________@__________________
_____________@_@__________________
______________@@__________________
______________@___________________
______________@ __________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_____________________$_____________ _____________$
$____________________$$$_________________________$
$__$_________________$$$________________$________$
$___$$______________ $$$$$_____________$$_________$
$____$$$____________$$$$$___________$$$__________$
$_____$$$$$_________$$$$$________$$$$$___________$
$___ ___$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$____________$
$________$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$______________$
$___________$$$$$____$$$___$$$$$________ _________$
$__$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$_______$
$______$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$___________$
$__________$$$$$$$$$_$$$ _$$$$$$$$$_______________$
$_________________$$$_$_$$$______________________$
$_____________$$$$$___$___$$$$$__________________$
$_______ ______________$__________________________$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ЛЮБ ЛЮ!_ЛЮБЛЮ!___________
____________ЛЮБЛЮ!__ЛЮБЛЮ!___________
___________Л ЮБЛЮ!___ЛЮБЛЮ!___________
__________ЛЮБЛЮ!____ЛЮБЛЮ!___________
________ ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________
_______ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___________
____ __ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!___________
_____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!___________
____ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!___________
___ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_ __________
__ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!___________
_ЛЮБЛЮ!_____________ЛЮБЛЮ!________ ___
ЛЮБЛЮ!______________ЛЮБЛЮ!___________
ЛЮБЛЮ!_________ __ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_______
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!_______ _ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!_____ _ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!__ _____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!______

ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ ________
ЛЮБЛЮ!________________________________
ЛЮБЛЮ!__________________ ______________
ЛЮБЛЮ!________________________________
ЛЮБЛЮ!____________ ____________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_________________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!Л ЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!____ _____ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_________________
ЛЮ БЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_________________________

_____________ЛЮБ ЛЮ!_ЛЮБЛЮ!___________
____________ЛЮБЛЮ!__ЛЮБЛЮ!___________
___________Л ЮБЛЮ!___ЛЮБЛЮ!___________
__________ЛЮБЛЮ!____ЛЮБЛЮ!___________
________ ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________
_______ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___________
____ __ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!___________
_____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!___________
____ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!___________
___ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_ __________
__ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!___________
_ЛЮБЛЮ!_____________ЛЮБЛЮ!________ ___
ЛЮБЛЮ!______________ЛЮБЛЮ!___________

ЛЮБЛЮ!_________ __ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_______
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!_______ _ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!_____ _ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!__ _____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!______

```````````````````$$$$$$$$$$$$$ $$$
`````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
``$`$``````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````$``$``$
``$`$``$``````$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$` `````$`$`$
$`$`$`$``````$$$$$$``````$$$$``````$$$$$$$````$$$$$
`$$$$$``````$$$$$$$```O`$$$$$``O``$$$$$$$$`$$$$$$$
`$$$$$$$$``$$$$$$$$$``` `$$$$$$````$$$$$$$$$$```$$$
````$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$
````$`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$```$
`````$$$$ $$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$
``````````$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$
```````````$$$`````$$$$$$$$$$$$$$$$`````$$
`````````` ``$$````````$$$$$$$$$$```````$$
`````````````$$$```````````````````````$
```````````````$$````$$$$$$$$$$$``````$
````````````````$$$````` $$$$$$$$$$$``$
```````````````````$$$`````$$$$$$$$$$
``````````````````````$$$$$``$$$$$$$$$
`````````````````````````````$$$$$$$$$$
```` ``````````````````````````$$$$$$$$$
```````````````````````````````$$$$$$$...............W$ХН~Н!Н!НХGFDSSFFFTTSDS.
...........*UHWHН!hhhhН!?M88WHXХWWWWSW$.
.......X*#M@$Н!eeeeНXНM$$$$$$WWxХWWWSW$
…...ХН!Н!Н!?HН..ХН$Н$$$$$$$$$$8XХDDFDFWW$
....Н!f$$$$gХhН!jkgfХ~Н$Н#$$$$$$$$$$8XХKKWW$,
....ХНgХ:НHНHHHfg~iU$XН?R$$$$$$$$MMНGG$$R$$
....~НgН!Н!df$$$$$JXW$$$UН!?$$$$$$RMMНLFG$$$$
......НХdfgdfghtХНM"T#$$$$WX??#MRRMMMН$$$$$$
......~?W…fiW*`........`"#$$$$8Н!Н!?WWW?Н!J$$$$
...........M$$$$.............`"T#$T~Н8$WUXUQ$$$$
...........~#$$$mХ.............~Н~$$$?$$$$$$$F$
..............~T$$$$8xx......xWWFW~##*"''""''"\II$
...............$$$.P$T#$$@@W@*/**$$..........,,$,
.............$$$L!?$$.XXХXUW...../.....$$,,,,...,,ХJ'
............$$$.......LM$$$$Ti...../....Un+НHFGJ`
..........$$$H.Нu....""$$B$$MEb!MХUНT$$
............W$@WTL...""*$$$W$TH$Н***
..............?$$$B$Wu,,''***PF~***$/
....................L$$$$$B$$eeeХWP$$/
.......................\"##*$$$$M$$F''
_________Z
________ZZZ
______Z_ZZZZZ
_ _____ZZZZZZZZZ
_______ZZZZZAZZZZ
________ZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZ
_ ________ZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___ _______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
________________ZZZZ__ZZZ____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZ___ZZZ__ ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZ___ZZZ_____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___ZZ
_________________ZZ___ZZZ______ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZ
_ ________________ZZ___ZZZ______ZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZ
________________ZZZ___ZZ_________ZZZZZ___ZZZZZ
___________ZZZZZZZ___ZZZ__________ZZ ZZZ____ZZZ
________ZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZ____ZZZ
____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_________ZZZ_____ZZZ
___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ _____ZZZ______ZZZ
__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_ZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..
________________________________________$$$$$$$$$___$$$
____________________________________$$$$$$$$_____(&)_$$$$
________________________________$$$$$$$$$$____________$$$$
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§_____$
____________ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§_§§§_____$
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§_§____$
______________________$$$$$$$$$ $$$$$$$$$_$$$$___§§§__§_$
____________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$________§
___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________ ______$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_______________$$$$$$$$_§$$$$$$$$$§$$$$$$$$_$
_____________$$$$$$$_$$§§§$$$§$$§§$$$$§§$_$$$
__________ __$$$$$$_§§§$$§§$$§§§$$§§$$§§$_$$$
___________$$$$$_$§§§$$$$§§§$$$§§§§§$$_$$$$$
__________$$$$$_§§§§§§$$§§§$$§§§§§§§_$$$$$$
_________$$$$ _§§0§§§§§§§§§§§§§§§§_$$$$$$$
________$$$_000§§§00§§§§§000§00§_$$$$$$
________$$_0000§§0000§§§00§0§_$$$$$$
_______$_0000§§00000§0000_$$$$$ $$
_____§§00000§000§0000_$$$$$$$$
___§00000§0000000_$$$$$$$$$$
___000§00000§_§§§§$$$$$$$$$$$$$___......
__0000§00§§§§§§$$$$$$$$__$$$$$$$ $§§§§§
_000§0_§§§§§§$$$$$$$_§000_$$$§§§_0000000000000000000
00____§§§§§$$$$$$$_§§00000_$§§§_00000000000000000000
______§§§§$$$$$$$_§§§_’R
___________$_______________$____________
_________$$_________________$$__________
________$$___________________$$_________
__ _____$$_____________________$$________
_______$$_____________________$$________
_______$$_____________________$_________
________$$______ ______________$_________
_____$$_$$___________________$$__$______
____$$__$$___________________$$__$$_____
___$$____$$_________________$$ ____$$____
___$______$$$_____________$$$_____$$____
___$$______$$$___________$$$______$$____
___$$$______$$$__$$$$$__$$$_____$$$$____
__ __$$$$$$___$$$$$$$$$_$$___$$$$$$$_____
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
___$$$_$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$____
__$$$_________$$$$$$$$$$$$_________$$___
_$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$__
_$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$____$$$_
$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____$$_
_$$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$_____$__
__$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$____$___
__ _$___$$___$$$$$$$$$$$$$$$$__$$___$____
____$__$$____$$$$$$$$$$$$$$___$$________
_______$$_____$$$$$$$$$$$$____$$________
_______$$_______ $$$$$$$$______$$________
________$$___________________$$_________
$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____ ________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________, ,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_`.____.`_,,$$$$ $$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, `.__,`_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$ $$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,, __*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___ ,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$ ___*___*$$$$$$$$$$**`,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$**,,
______ ,*$*$,$$**`___________`**`$$,$*$**
_______________________________________________¤`lll'''
___________________________________________¤_`_llllll'''
__________________________________¤_`_`__`___lllllllll'''
________________________________`_______6__lllllllll
_____________________________`____________lllllllll
___________________________`____________llllllllllll
_________________________`____________lllllllllllllll¤
_______________________`___________¤llllllllllllllllll$$¤
______________________`__________lll`$_¤lllllllll_`$$¤
_________________¤__`___________llllll`$$$$¤____'''$¤
_______________'''$$_`___________llllllllllll'''$$$$¤____¤
_____________'''$$$$`____________lllllllllllllll`$$$¤
___________'''$$$$$`___________llllllllllllllllll__`$$¤
____________`_$$`__________lllllllllllllllllllll____¤$
_____________`$`_________llllllllllllllllllllllll
______________`________llllllllllllllllllllllll
______________`______llllllllllllllllllllllll
____________`______lllllllllllllllllllll
___________`_____llllllllllllllllll____¤_$
_________`______llllllllllll______$$$
_________¤_____llllll_______$$$
__$_$____¤____llllll______$$
$$$__$____`_¤llllll_____$
$$________¤$$$$¤_______$_$
$_______¤_$_77_$'''¤___$__$$$$
__$_$_______________$_____$$$$
$$$__$________$_____________$$$
$$$___________$$
_$____________$$$
______________$$$
_______________$$
.......)...)
......(....)
.......\...\
........\...\.
.......-.'......`.-....
../...................`.....
.(............)............`..-.._...,..........._
..)........,.'.......................(...\.-.-..'..(
..\......(...................)..../................\.
....\.....\._.(.........../....(........<><’~~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~~~+*”<><><
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
______________________________________________Yt$$$.
___________________________________________.,e$$$$$F`
_________________________4e_r_______________$$$$$$$.
_________________________d$$br_____________z$$$$$$$F`
__________________________?$$b.___________^?$$$$$$$
___________________________4$$$*_____-eec.__**JP*_..eee$%..
___________________________-**N_#c___-^***.eE__^z$P$$$$$$$$$r-
_________________..ze$$$$$eu?$eu_`$$$$b_$=^*$$_.$$$$$$$$$$*
______________.--**$$$$$$$$$$c*$$c_.***_e$K__=***?$$$P****
___ueeecc.-```$E_``h*$$$$$$$$$b_R$N`~``_*$$F_J***C.__`
__(```*$$eu``h_````4``$$$$$$$$$P_?*.eee-z.ee*_~$$e.br
__`j$$Ne`?$$c`4`~`-e-:`*$$$$$$$$_$$***z_$^R$P__3_*$$$bJ
___4$$$F*.`?$$c```_).```$$$$$$F.$$$#_$u$%_ee**^_:4`*$*?$q
____**`,```:`$$N.4``~~.~~4*$$F`$$F.@.*__-L.e@$$$$ec.
____*Rr`````h_?$$c`h:_`#_``$F,r4$L***___e$$$$$$$$$$$hc
______#e``````L`$$b``.:`h`~__.$F`*____d$$$$$$$$$$$$$$$$h,
_______^$.`````h_$$b``._-`___$P_/`___.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
_________*$c````h`$$4~______$$$r`___<$$$$$$$$$$$$$$$$$$P***
___________^te.`~_$$b`_______`Fue-___`$$$$$$$$$$$$$$P*.:_``_*e``f_`~8ed$$P*.:```````,J
_______________z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______4``~Je$$$PJ```````````.eP`
______________-**._._*??$$$$$$$$$$$$_______~_Jz$$F*.```````````,dP*
____________.*_):``h_i``-_(*?$$$$$$f*_______,$$P*:`````````,d$F`
_______.ueeeu.J`-^.`h_.*?$$&am
____¶0_____
____¶¶¶0_____
_____¶¶¶00_____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
_______¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶¶¶000000______
________.¶¶¶¶¶0000000_______
_________¶¶¶¶¶¶0000000________
_________.¶¶¶¶¶¶0000000______
__________¶¶¶¶¶¶¶¶000000_____
___________o¶¶¶¶¶¶oooo_____
_________________¶oooo_____
__________________.¶ooo_____
___________________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________.¶ooo_____
______________________.¶ooo______
_____________________.¶oo__.¶oo____
____________________.¶oo.____¶¶oo_____
_____________________.¶oo___.¶oo_____
_______________________.¶00000_______
__________________6666666_______________________,
___________66666__________66666_________________,
________6666___________________666______________,
______666__6____________________6_666___________,
____666_____66_______________666____66__________,
___66_______66666_________66666______666________,
__66_________6___66_____66___66_______666_______,
_66__________66____6666_____66_________666______,
666___________66__666_66___66___________66______,
66____________6666_______6666___________666_____,
66___________6666_________6666__________666_____,
66________666___6________66___666_______666_____,
66_____666______66_______66______666____666_____,
666__666666666666666666666666666666666__66______,
_66_______________6____66______________666______,
__66______________66___66_____________666_______,
___66______________6__66_____________666________,
______666___________666___________666___________,
________6666_________6_________666______________,
___________66666_____6____66666_________________,
__________________6666666__________________
............./??/)..............(\?`\...... ......
............/....//..............\\....\...........
.........../....//................\\....\..........
....../??/..../??\............/?` ....\?`\.....
..././.../..../..../.|_....._|.\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..).....(..(.\....)....)....).)
.\................\/.../....\...\/................/
..\................. /........\................../.
....\..............(............)............../...
......\.............\.........../............./....
...............00000000
...............00000000000
..............00,,,,,,,0,,,,,,00
.............0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............000000000000000
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.........000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
.......00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00
......0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0
___________________ ______$$$$$$$___ _______
________________________$$$$$$$$$$_______ _
________________________$$$$$$$$$$$_______
_________________________$$$$$$$$$$$$$$___
__________________________$$$$$$$$$$$_____
_____________________________$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$_____
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$__
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$___
______________$$$$$$$$_____$$$$$$__$$$$$__
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$____$$$$$_
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$______$$$$
__________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$_______$$$
___ _____$$$$$_________$$$$$$$$$$$$_______$$$
_______ $$$_____________$$$$$$$$$$$________$$$
_____$$$__ ______________$$$$$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$__ ________________$$$$$$$________
28
4121
21 октября 2009
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Текстовые картинки

___________________$$____________$$__________________$___$________$___$__________________$_____$$$$$$_____$__________________$____sss___sss____$______...

Текстовые картинки-2

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒╔══&#...

Универсальное признание в любвиУниверсальное признание в любви

Мой дорогой и единственный_________!Пишу тебе с волнением в душе и дрожью в голове. Хочу признаться тебе в любви, которая поглощает всю мою низменную...

Уронили ____ на пол!

Часто бывает, что кривые руки и гравитация приводят к тому, что дорогая ваза, или хороший телефон, или не менее хороший ноутбук падают на землю и пре...

Загрузка...
Комментарии

stjkeeeeeeee
21 октября 2009 12:51
норм

HAZKER-tm
21 октября 2009 12:51
1 нах

v1p
21 октября 2009 12:52
хуета.Вот текстовая картинка я понимаю.. http://banana.by/go.php?to=http%3A%2F%2Flucifer.selfip.org%2Fdownloads.php?

alex17
21 октября 2009 13:08
норм

крапыль))
21 октября 2009 13:11
wink

DZIK
21 октября 2009 13:21
в контакте их до х...

xiryrg
21 октября 2009 13:45
ьиомоло

Dirty Birty
21 октября 2009 13:49
прикольно)

ПчёлкО
21 октября 2009 13:57
Цитата: Dirty Birty
прикольно)

рада, что тебе нравится!

Кузенька
21 октября 2009 14:22
понравилось

=ARTMAN=
21 октября 2009 14:42
v1p, говорит правду - всё это полнейший мусор!
ВОТ ЭТО СУПЕР!

roocster
21 октября 2009 15:00
ASCII Generator рулит:)

Sky_MAn
21 октября 2009 15:52
Заставки на рабочий стол

Mc
21 октября 2009 16:26
"ой ой ой как мило!!!! Я хочу скопировать фсе и поставить их в интересы в контакте!!! Чмафф вас друзяфки..."

пошел кидаться с дома...

NaikoN912
21 октября 2009 16:30
...............00000000000
..............00,,,,,,,0,,,,,,00
.............0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............000000000000000
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.........000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
.......00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00
......0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0

-TJ-
21 октября 2009 16:44
__88888888__ 88___
_____88_____ 88___
__88_88_____ 88_88
_____88__88_ 88___
_____88__88888____

-= BoX =-
21 октября 2009 17:57
ХНя. У меня есть прога (Переколдует что картинка в тексткартинку рисуется) =)

Романтик1987
21 октября 2009 18:53
ВКонтакте таких рисунков тысячи...

Шмель
21 октября 2009 20:45
все в контакт ... полюбому будите кидать уже!!!
:))))

Kashey
21 октября 2009 20:52
всегда бесило

oxotnikNEW
21 октября 2009 22:19
...............00000000
...............00000000000
..............00,,,,,,,0,,,,,,00
.............0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............000000000000000
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.........000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
.......00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
0
......0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,
,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,
,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,
,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,
,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0

MARVEL
21 октября 2009 23:29
Фигня полная, очень вырубает.... вот к чему эти типо картинки.... angry

Dimka ST-13
21 октября 2009 23:48
Шикарно кидай ещё . smile

InCoGnit0 MC online
22 октября 2009 07:43
wink

--Sergei--
22 октября 2009 10:30
________________.$$._
__b.____________.$$$$.____________,d_
__S$$b._________.S$$S._________.d$$S_
__`S$$$$м_______:$$$$:_______-$$$$P_
___`L$$$$$,_____d$$$$b_____,$$$$$P_
_____`L$$$$b____$$$$$$____d$$$$P'_
_______`L$$$b___S$$$$S___d$$$P'_
_________`L$$b._\$$$$/_,d$$¦'_________
`0$$$$S#m.___`L$$b_$$$$_d$$¦'___.m#S$$$$0'_
_~=0S$$$$$n.__*$bS$$Sd$*__.n$$$$$S0=~_
____`~00S0S$"_!!TPABA!!_"$S0S00~'_
__________,($$$$S0000S$$$$),__
______.0$$$$$0*'__D___'*0$$$$$0._
__________________`D_
___________________`D_
пркольна

Гло, кукла колдуна
23 октября 2009 23:06
банально

МаЙоТТа
6 января 2010 14:26
laughing

M_E_X_A_N
14 января 2010 03:27
красиво
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Вторник, 18 Декабря
USD 2.1262
EUR 2.4132
RUB 0.0318
kotad 3 минут назад
Цитата: Mab
У моей бабушки есть много вышивок с белорусскими узорами где можно рассмотреть свастику.

и не удивительно: ведь твой предок давал клятву верности самому гитлеру!!!
Цитата: Mab
Есть разница "ходить со свастикой"

маблер псаки, а стилизованную СВАСТИКУ из аватарки всё же убрал... не старайся маскироваться и шифроваться - мы и так знаем, кто ты на самом деле!!!!
fk 14 минут назад Пусть запускают, это нормально. Если представлены российские канал, каналы ЕС (ЕвроНьюз) и СНГ (Мир), то почему бы и не появиться украинскому. Раньше у нас были и украинские каналы, и польские. Не думаю, что он будет популярен, но и проблемы не вижу.
Цитата: Gonzales
112 или NewsOne пускай вещают, это хотя бы не самые фейковые новости из украинского сегмента.

Да, разделяю мнение. Но украинское правительство этого не допустит. Ибо несмотря на фейковую "свободу слова", эти каналы в Украине подвергаются административному и информационному давлению.
Homeless 17 минут назад А мне что-то сразу квазы из "Человеческий улей" подумались siskin 23 минут назад Inter канал был
Слава Украине!
fk 26 минут назад
Цитата: Mab
Я бы урезал финансирвоание в рамках ЕС и ограничил в правах в Еврокомисии и Европарламенте.

Да, точно. Надо урезать финансирование ЕС и наконец разогнать эту шарашкину контору, которая дербанит средства из национальных бюджетов европейских государств.)) А заодно - ООН, НАТО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и прочих грантоедов-дармоедов, сосущих соки из налогоплательщиков и коптящих небо.
triangel 27 минут назад Ничёси, как меня злой Собакен подставил! fk 32 минут назад
Цитата: ЛамповыйКун
нада шоб у калхозе "зара камунизьма" пераняли гэную традыцыю.

Переймут. Такие (ну, почти такие) календари делают уже все, кому не лень. Скоро и до нашего АПК дойдет.
Мишка Полоцкий 37 минут назад Конус вижу. А где собственно ёлка на фото??? Ах да, там в горах
Новости от партнеров