РЕКЛАМА

Текстовые картинки

___________________$$____________$$
__________________$___$________$___$
__________________$_____$$$$$$_____$
__________________$____sss___sss____$
__________________$____іі_____іі_____ $
_________________$_______$$$________$
_____$$$$$$$$_____$_______$________$
___$$________$_______$$_________$$
____$_________$_____$___$$$$$$___$
_______$______$____$__$________$__$
_______$_____$____$__$__________$__$
______$____$___$$$$__$__________$__$$ $$
_____$___$____$____$__$________$___$_ __$
_____$__$_____$____$__$________$__$__ __$
____$___$______$____$__$____$_$__$___ _$
______$__$______$____$___$_$_____$___ $
_______$___$$$$$_$___$___$_$____$___$
__________$$$$$_$____$____$_____$____ $
________________$$$_$_____$______$_$$ $
_____________________$$$$___$$$$$__________ss§§§§§§§§§ss.
____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s.
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§ s
____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§ §§§§s
___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§³§§§§§ ³³³³³'
__________s§§§§§§§§§§§§§§³³³'
__________§§§§§§§§§§§§³³'
_________s§§§§§§§§§³³'
________s§§§§§§§§³
________§§§§§§³'
________§§§§§'
________§§§§'
________§§§'
________§§§
________§§§§ssss
______s§§§§§§§§§§§s,
_____s§§§§§§§³³³'
____§§§§³³³
__88888888____________________________________
88____________________________________________
88888888______88888888__88______88__88______88
88______88____88____88__88____8888__88______88
88______88____88____88__88__88__88__8888888888
88______88____88____88__88__88__88__88______88
88______88____88____88__8888____88__88______88
__888888____88______88__88______88__88______88
__88888___888888___8888___88888___888888___8888____88888888_
__88__88__88______88___8__88__88__88______88___88_____88____
__88888___8888_____88_____88__88__8888____88__________88____
__8888____8888______88____88888___8888____88__________88____
__88_88___88______8__88___88______88______88___88_____88____
__88__88__888888___888____88______888888___8888_______88___
___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________"____________"
______$$$$88888 $$$$$__$$$88888880$$_________
____$$$88880000088888$$88800000008888$$$_____
__$$888000000000000$$8880000000000088888$$___
_$8800000000000000$$880000 00000000000888$$$$_
_$8000000000000000$8800000000000000000888$$$_
$80000 00000000000$80000000000000000000888$$$$
$8000000000000000$800000000000000000 00888$$$$
$8000000000000000$80000000000000000008888$$$$
_$80000000000000 00800000000000000008888$$$$$_
__$800000000000000000000000000000888$$$$$$___
___$80000000000000000000000008888$$$$$$$_____
_____$88000000000000000000 0888$$$$$$$$$______
_____$$88000000000000000088$$$$$$$$__________
______ _$$88000000000000088$$$$$$_____________
_________$$88000000000888$$$$$______ _________
___________$$88800000088$$$$_________________
_____________$$$ 8880008$$$$__________________
________________$$$8808$$$___________________
__________________$$888$$____________________
____________________$$$8$_ ___________________
______________________$8$____________________
______ _________________8$_______________
______________$$$$$$$$$,
___________$$$$$______$$$$$,
________$$$$$$$___________$$$,
_____$$$$$$$$$$_______$_____$$$
____$$$$$$$$$$$$_____$$$_______$$,
__$$$$$$$$$$$$$$______$__________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$,
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$,
____$$$$$$$$$_$$$$$$$$$________$$$,
_____$$$$$$$___$$$$$$$$________$$,
_______$$$$$$_$$$$$$$$______$$$$,
___________$$$$$$$______$$$$,
________________$$$$$$$
_____________$$$$$_______
_$$$$_______$$$___$$$$$__
$$$$$$_____$$$___$$$$$$$_
$$_$$$$___$$$__$$$$____$_
$___$$$$_$$$$_$$$________
______$$$$$$$$$$___$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$______$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___
$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$__
___$$$$___$$__$$$$___$$$_
___$$$_____$$___$$$____$$
___$$______$$$___$$$____$
___$$_______$$____$$$____
___$________$$$____$$____
____________$$$____$_____
____________$$$__________
____________$$$__________
___________$$$___________
__________$$$$___________
________$$$$$____________
_____$$$$$$$$$___________
---------------------IMIm----,mIM"
---------------------,MI:"IM,mIMm
----------"IMmm,----,IM::::IM::IM,----------,m"
-------------"IMMIMMIMm::IM:::::IM""==mm-,mIM"
----__------,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM"
-,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM"
IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM,
-"IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM,
----"IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,
------"Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM,
-------IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM,
--------MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM
--------"IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;.
---------"IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,.
-----------IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM"""".-..-"IMM MM
-----------"IM::::::::IM::::::mIMIMM"".-.-.-.-.-.,mM"--- "M
------------IMm:::::::IM::::IIMM"-.-.-.-.-.-..,mMM"
------------"IMMIMIMMIMM::IMM"-.-.-.-._.,mMMMMM"
-------------,IM".-.-."IMIM".-.-.-.,mMMMMMMMM"
-----------,IM-.-.-.-.,IMM".-.-.-,mMMMMMMMMM"
----------IM.-.-.-.,mIIMM,.-.-..mMMMMMMMMMM"
---------,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM"
---------IM.,IMI"""--------""IIMMMMMMMMMMM
--------;IMIM"------------------""IMMMMMMM
--------""-------------------------"IMMMMM
-------------------------------------"IMMM
--------------------------------------"IMM,
---------------------------------------"IMM
----------------------------------------"MM,
-----------------------------------------IMM,
------------------------______-----------"IMM__
-------------------.,mIMMIMMIMM,-,mIMM,---IMM"""-----,mIM , mM,
-----------------,IMMM'-.-.-.-"IMM.\-"M,--IMM------,IM" .-.-.-.--/,m
---------------.mIM'-.-.-.--/-.:"IM.\-MM--"MM,----,M".- .-.--/, mM
--------------,IM'.-.-.--/-.-.:;,IMIMIMMM--IMM---,M".-.--/ , mM
-------------,IM'.-.-.-/-.-.:;,mIM"--`"IMM-IMM---IM.-.--/ , mM
------------,IM-.-.--/-.-.:;,mIM"------"IMMMMM---MM,.--/-, mM
------------IM'.-.--/-.-.;,mIM"----------"IIMMM-,IMIM,.,I M"
------------IM-.-.-/-.-.,mIM"--------------IMMMMMMM'-"" "
------------`IM,.--/-;,mIM"-----------------IIMMM
-------------"IMI,-/,mIM"-----------------__IMMM
---------------"IMMMM"-------------------"""IMM
-----------------""--------------------------- -IMM
--------------------------------------------- --IMM__
--------------------------------------------- --IMM"""
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM
---------------------------------------------__IMM
--------------------------------------------"" "IMM
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM
--------------------------------------------- --IMM__
--------------------------------------------- --IMM"""
_________________________.s$$_____________s$
________________________s$$$’____________s$$
______________________.s$$$??_______,___s$$?
_____________________s$$$$?______.s$’___$$?
________________,____$$$$$.______s$?____?$
________________$___$$$$$$s_____s$?_____?,
_______________s$___‘?$$$$$$s___$$$
_______________$$____?$$$$$$s.__?$$s
_______________?$.____?$$$$$$$s_.s$$$____s?
_______________`$$.____?$$$$$$$_$$$$___s?
________________?$$s____?$$$$$$s$$$?__s$’
_________________?$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$?_.s$$?__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$?__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$?
___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§s$,
___________?§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§s
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
_____________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
______________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
________________?§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
__________________?§§§§§§§§§§§§§§§?
____________________?§§§§§§§§§§§?
_______________________?§§§§§?
_________________________?§?
^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^
^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^
^^####^^^^^###^^^^^^^^####^^^^^^###^^^^
^^###^^^^^^^###^^^^^^######^^^^^####^^^
^####^^^^^^^^###^^^^^######^^^^^^###^^^
^###^^^^^^^^^^###^^^^^####^^^^^^^####^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^###^^
^^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^###^^^^^####^^
^^####^^^^#################^^^^^####^^^
^^####^^^^^^^#^^#^^#^^^^^^^^^^^^####^^^
^^^####^^^^^^#^^#^^#^^^^^^^^^^^####^^^^
^^^####^^^^^^#^^^^^#^^^^^^^^^^^####^^^^
^^^^####^^^^^^#####^^^^^^^^^^^####^^^^^
^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^
^^^^^^#########################^^^^^^^^
^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^________________.$$._
__b.____________.$$$$.____________,d_
__S$$b._________.S$$S._________.d$$S_
__`S$$$$м_______:$$$$:_______-$$$$P_
___`L$$$$$,_____d$$$$b_____,$$$$$P_
_____`L$$$$b____$$$$$$____d$$$$P'_
_______`L$$$b___S$$$$S___d$$$P'_
_________`L$$b._\$$$$/_,d$$¦'_________
`0$$$$S#m.___`L$$b_$$$$_d$$¦'___.m#S$$$$0'_
_~=0S$$$$$n.__*$bS$$Sd$*__.n$$$$$S0=~_
____`~00S0S$"_!!TPABA!!_"$S0S00~'_
__________,($$$$S0000S$$$$),__
______.0$$$$$0*'__D___'*0$$$$$0._
__________________`D_
___________________`D_
________________.O._________.*.
________________.OO.___________.*.*
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . *
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . * .
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OO.__________
________________.O.__________
___________@_______@@ @ ___________
____________@@@__@_@@@@___________
____________@@__@@_____@__________
___________@@@_@__@_____@_________
__________@@@@_____@@___@@@@@@____
_________@@@@@______@@_@______@@__
________@@@@@_______@@________@_@@
________@@@@@_______@_______@_____
________@@@@@@_____@_______@______
_________@@@@@@____@______@_______
__________@@@@@@@@_______@________
__@@@_________@@@@@@@_@@__________
@@@@@@@__________@@_______________
_@@@@@@@_________@________________
__@@@@@@_________@@______________
___@@@___@_______@@_______________
___________@_____@__@_____________
_______@@@@_@___@_________________
_____@@@@@@__@_@@_________________
____@@@@@@@___@@__________________
____@@@@@______@__________________
____@@_________@__________________
_____@_________@__________________
_____________@_@__________________
______________@@__________________
______________@___________________
______________@ __________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_____________________$_____________ _____________$
$____________________$$$_________________________$
$__$_________________$$$________________$________$
$___$$______________ $$$$$_____________$$_________$
$____$$$____________$$$$$___________$$$__________$
$_____$$$$$_________$$$$$________$$$$$___________$
$___ ___$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$____________$
$________$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$______________$
$___________$$$$$____$$$___$$$$$________ _________$
$__$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$_______$
$______$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$___________$
$__________$$$$$$$$$_$$$ _$$$$$$$$$_______________$
$_________________$$$_$_$$$______________________$
$_____________$$$$$___$___$$$$$__________________$
$_______ ______________$__________________________$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ЛЮБ ЛЮ!_ЛЮБЛЮ!___________
____________ЛЮБЛЮ!__ЛЮБЛЮ!___________
___________Л ЮБЛЮ!___ЛЮБЛЮ!___________
__________ЛЮБЛЮ!____ЛЮБЛЮ!___________
________ ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________
_______ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___________
____ __ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!___________
_____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!___________
____ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!___________
___ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_ __________
__ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!___________
_ЛЮБЛЮ!_____________ЛЮБЛЮ!________ ___
ЛЮБЛЮ!______________ЛЮБЛЮ!___________

ЛЮБЛЮ!_________ __ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_______
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!_______ _ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!_____ _ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!__ _____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!______

ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ ________
ЛЮБЛЮ!________________________________
ЛЮБЛЮ!__________________ ______________
ЛЮБЛЮ!________________________________
ЛЮБЛЮ!____________ ____________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_________________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!Л ЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!____ _____ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!________________
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_________________
ЛЮ БЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________________
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_________________________

_____________ЛЮБ ЛЮ!_ЛЮБЛЮ!___________
____________ЛЮБЛЮ!__ЛЮБЛЮ!___________
___________Л ЮБЛЮ!___ЛЮБЛЮ!___________
__________ЛЮБЛЮ!____ЛЮБЛЮ!___________
________ ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________
_______ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___________
____ __ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!___________
_____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!___________
____ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!___________
___ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_ __________
__ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!___________
_ЛЮБЛЮ!_____________ЛЮБЛЮ!________ ___
ЛЮБЛЮ!______________ЛЮБЛЮ!___________

ЛЮБЛЮ!_________ __ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!_______
ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!_______ _ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!_____ _ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!ЛЮБ ЛЮ!ЛЮБЛЮ!__________ЛЮБЛЮ!
ЛЮБЛЮ!______ЛЮБЛЮ!___________ЛЮБЛЮ!_
ЛЮБЛЮ!__ _____ЛЮБЛЮ!_________ЛЮБЛЮ!__
ЛЮБЛЮ!________ЛЮБЛЮ!_______ЛЮБЛЮ!___
ЛЮБЛЮ! _________ЛЮБЛЮ!_____ЛЮБЛЮ!____
ЛЮБЛЮ!____________ЛЮБЛЮ!ЛЮБЛЮ!______

```````````````````$$$$$$$$$$$$$ $$$
`````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
``$`$``````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````$``$``$
``$`$``$``````$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$` `````$`$`$
$`$`$`$``````$$$$$$``````$$$$``````$$$$$$$````$$$$$
`$$$$$``````$$$$$$$```O`$$$$$``O``$$$$$$$$`$$$$$$$
`$$$$$$$$``$$$$$$$$$``` `$$$$$$````$$$$$$$$$$```$$$
````$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$
````$`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$```$
`````$$$$ $$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$
``````````$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$
```````````$$$`````$$$$$$$$$$$$$$$$`````$$
`````````` ``$$````````$$$$$$$$$$```````$$
`````````````$$$```````````````````````$
```````````````$$````$$$$$$$$$$$``````$
````````````````$$$````` $$$$$$$$$$$``$
```````````````````$$$`````$$$$$$$$$$
``````````````````````$$$$$``$$$$$$$$$
`````````````````````````````$$$$$$$$$$
```` ``````````````````````````$$$$$$$$$
```````````````````````````````$$$$$$$...............W$ХН~Н!Н!НХGFDSSFFFTTSDS.
...........*UHWHН!hhhhН!?M88WHXХWWWWSW$.
.......X*#M@$Н!eeeeНXНM$$$$$$WWxХWWWSW$
…...ХН!Н!Н!?HН..ХН$Н$$$$$$$$$$8XХDDFDFWW$
....Н!f$$$$gХhН!jkgfХ~Н$Н#$$$$$$$$$$8XХKKWW$,
....ХНgХ:НHНHHHfg~iU$XН?R$$$$$$$$MMНGG$$R$$
....~НgН!Н!df$$$$$JXW$$$UН!?$$$$$$RMMНLFG$$$$
......НХdfgdfghtХНM"T#$$$$WX??#MRRMMMН$$$$$$
......~?W…fiW*`........`"#$$$$8Н!Н!?WWW?Н!J$$$$
...........M$$$$.............`"T#$T~Н8$WUXUQ$$$$
...........~#$$$mХ.............~Н~$$$?$$$$$$$F$
..............~T$$$$8xx......xWWFW~##*"''""''"\II$
...............$$$.P$T#$$@@W@*/**$$..........,,$,
.............$$$L!?$$.XXХXUW...../.....$$,,,,...,,ХJ'
............$$$.......LM$$$$Ti...../....Un+НHFGJ`
..........$$$H.Нu....""$$B$$MEb!MХUНT$$
............W$@WTL...""*$$$W$TH$Н***
..............?$$$B$Wu,,''***PF~***$/
....................L$$$$$B$$eeeХWP$$/
.......................\"##*$$$$M$$F''
_________Z
________ZZZ
______Z_ZZZZZ
_ _____ZZZZZZZZZ
_______ZZZZZAZZZZ
________ZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZ
_ ________ZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___ _______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
________________ZZZZ__ZZZ____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZ___ZZZ__ ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZ___ZZZ_____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___ZZ
_________________ZZ___ZZZ______ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZ
_ ________________ZZ___ZZZ______ZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZ
________________ZZZ___ZZ_________ZZZZZ___ZZZZZ
___________ZZZZZZZ___ZZZ__________ZZ ZZZ____ZZZ
________ZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZ____ZZZ
____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_________ZZZ_____ZZZ
___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ _____ZZZ______ZZZ
__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_ZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..
________________________________________$$$$$$$$$___$$$
____________________________________$$$$$$$$_____(&)_$$$$
________________________________$$$$$$$$$$____________$$$$
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§_____$
____________ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§_§§§_____$
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§_§____$
______________________$$$$$$$$$ $$$$$$$$$_$$$$___§§§__§_$
____________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$________§
___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________ ______$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_______________$$$$$$$$_§$$$$$$$$$§$$$$$$$$_$
_____________$$$$$$$_$$§§§$$$§$$§§$$$$§§$_$$$
__________ __$$$$$$_§§§$$§§$$§§§$$§§$$§§$_$$$
___________$$$$$_$§§§$$$$§§§$$$§§§§§$$_$$$$$
__________$$$$$_§§§§§§$$§§§$$§§§§§§§_$$$$$$
_________$$$$ _§§0§§§§§§§§§§§§§§§§_$$$$$$$
________$$$_000§§§00§§§§§000§00§_$$$$$$
________$$_0000§§0000§§§00§0§_$$$$$$
_______$_0000§§00000§0000_$$$$$ $$
_____§§00000§000§0000_$$$$$$$$
___§00000§0000000_$$$$$$$$$$
___000§00000§_§§§§$$$$$$$$$$$$$___......
__0000§00§§§§§§$$$$$$$$__$$$$$$$ $§§§§§
_000§0_§§§§§§$$$$$$$_§000_$$$§§§_0000000000000000000
00____§§§§§$$$$$$$_§§00000_$§§§_00000000000000000000
______§§§§$$$$$$$_§§§_’R
___________$_______________$____________
_________$$_________________$$__________
________$$___________________$$_________
__ _____$$_____________________$$________
_______$$_____________________$$________
_______$$_____________________$_________
________$$______ ______________$_________
_____$$_$$___________________$$__$______
____$$__$$___________________$$__$$_____
___$$____$$_________________$$ ____$$____
___$______$$$_____________$$$_____$$____
___$$______$$$___________$$$______$$____
___$$$______$$$__$$$$$__$$$_____$$$$____
__ __$$$$$$___$$$$$$$$$_$$___$$$$$$$_____
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
___$$$_$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$____
__$$$_________$$$$$$$$$$$$_________$$___
_$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$__
_$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$____$$$_
$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____$$_
_$$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$_____$__
__$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$____$___
__ _$___$$___$$$$$$$$$$$$$$$$__$$___$____
____$__$$____$$$$$$$$$$$$$$___$$________
_______$$_____$$$$$$$$$$$$____$$________
_______$$_______ $$$$$$$$______$$________
________$$___________________$$_________
$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____ ________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________, ,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_`.____.`_,,$$$$ $$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, `.__,`_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$ $$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,, __*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___ ,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$ ___*___*$$$$$$$$$$**`,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$**,,
______ ,*$*$,$$**`___________`**`$$,$*$**
_______________________________________________¤`lll'''
___________________________________________¤_`_llllll'''
__________________________________¤_`_`__`___lllllllll'''
________________________________`_______6__lllllllll
_____________________________`____________lllllllll
___________________________`____________llllllllllll
_________________________`____________lllllllllllllll¤
_______________________`___________¤llllllllllllllllll$$¤
______________________`__________lll`$_¤lllllllll_`$$¤
_________________¤__`___________llllll`$$$$¤____'''$¤
_______________'''$$_`___________llllllllllll'''$$$$¤____¤
_____________'''$$$$`____________lllllllllllllll`$$$¤
___________'''$$$$$`___________llllllllllllllllll__`$$¤
____________`_$$`__________lllllllllllllllllllll____¤$
_____________`$`_________llllllllllllllllllllllll
______________`________llllllllllllllllllllllll
______________`______llllllllllllllllllllllll
____________`______lllllllllllllllllllll
___________`_____llllllllllllllllll____¤_$
_________`______llllllllllll______$$$
_________¤_____llllll_______$$$
__$_$____¤____llllll______$$
$$$__$____`_¤llllll_____$
$$________¤$$$$¤_______$_$
$_______¤_$_77_$'''¤___$__$$$$
__$_$_______________$_____$$$$
$$$__$________$_____________$$$
$$$___________$$
_$____________$$$
______________$$$
_______________$$
.......)...)
......(....)
.......\...\
........\...\.
.......-.'......`.-....
../...................`.....
.(............)............`..-.._...,..........._
..)........,.'.......................(...\.-.-..'..(
..\......(...................)..../................\.
....\.....\._.(.........../....(........<><’~~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~~~+*”<><><
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
______________________________________________Yt$$$.
___________________________________________.,e$$$$$F`
_________________________4e_r_______________$$$$$$$.
_________________________d$$br_____________z$$$$$$$F`
__________________________?$$b.___________^?$$$$$$$
___________________________4$$$*_____-eec.__**JP*_..eee$%..
___________________________-**N_#c___-^***.eE__^z$P$$$$$$$$$r-
_________________..ze$$$$$eu?$eu_`$$$$b_$=^*$$_.$$$$$$$$$$*
______________.--**$$$$$$$$$$c*$$c_.***_e$K__=***?$$$P****
___ueeecc.-```$E_``h*$$$$$$$$$b_R$N`~``_*$$F_J***C.__`
__(```*$$eu``h_````4``$$$$$$$$$P_?*.eee-z.ee*_~$$e.br
__`j$$Ne`?$$c`4`~`-e-:`*$$$$$$$$_$$***z_$^R$P__3_*$$$bJ
___4$$$F*.`?$$c```_).```$$$$$$F.$$$#_$u$%_ee**^_:4`*$*?$q
____**`,```:`$$N.4``~~.~~4*$$F`$$F.@.*__-L.e@$$$$ec.
____*Rr`````h_?$$c`h:_`#_``$F,r4$L***___e$$$$$$$$$$$hc
______#e``````L`$$b``.:`h`~__.$F`*____d$$$$$$$$$$$$$$$$h,
_______^$.`````h_$$b``._-`___$P_/`___.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
_________*$c````h`$$4~______$$$r`___<$$$$$$$$$$$$$$$$$$P***
___________^te.`~_$$b`_______`Fue-___`$$$$$$$$$$$$$$P*.:_``_*e``f_`~8ed$$P*.:```````,J
_______________z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______4``~Je$$$PJ```````````.eP`
______________-**._._*??$$$$$$$$$$$$_______~_Jz$$F*.```````````,dP*
____________.*_):``h_i``-_(*?$$$$$$f*_______,$$P*:`````````,d$F`
_______.ueeeu.J`-^.`h_.*?$$&am
____¶0_____
____¶¶¶0_____
_____¶¶¶00_____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
_______¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶¶¶000000______
________.¶¶¶¶¶0000000_______
_________¶¶¶¶¶¶0000000________
_________.¶¶¶¶¶¶0000000______
__________¶¶¶¶¶¶¶¶000000_____
___________o¶¶¶¶¶¶oooo_____
_________________¶oooo_____
__________________.¶ooo_____
___________________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________.¶ooo_____
______________________.¶ooo______
_____________________.¶oo__.¶oo____
____________________.¶oo.____¶¶oo_____
_____________________.¶oo___.¶oo_____
_______________________.¶00000_______
__________________6666666_______________________,
___________66666__________66666_________________,
________6666___________________666______________,
______666__6____________________6_666___________,
____666_____66_______________666____66__________,
___66_______66666_________66666______666________,
__66_________6___66_____66___66_______666_______,
_66__________66____6666_____66_________666______,
666___________66__666_66___66___________66______,
66____________6666_______6666___________666_____,
66___________6666_________6666__________666_____,
66________666___6________66___666_______666_____,
66_____666______66_______66______666____666_____,
666__666666666666666666666666666666666__66______,
_66_______________6____66______________666______,
__66______________66___66_____________666_______,
___66______________6__66_____________666________,
______666___________666___________666___________,
________6666_________6_________666______________,
___________66666_____6____66666_________________,
__________________6666666__________________
............./??/)..............(\?`\...... ......
............/....//..............\\....\...........
.........../....//................\\....\..........
....../??/..../??\............/?` ....\?`\.....
..././.../..../..../.|_....._|.\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..).....(..(.\....)....)....).)
.\................\/.../....\...\/................/
..\................. /........\................../.
....\..............(............)............../...
......\.............\.........../............./....
...............00000000
...............00000000000
..............00,,,,,,,0,,,,,,00
.............0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
...........0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............000000000000000
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.............0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
.........000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
.......00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00
......0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
...0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
....0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0
.....0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0
___________________ ______$$$$$$$___ _______
________________________$$$$$$$$$$_______ _
________________________$$$$$$$$$$$_______
_________________________$$$$$$$$$$$$$$___
__________________________$$$$$$$$$$$_____
_____________________________$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$_____
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$__
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$___
______________$$$$$$$$_____$$$$$$__$$$$$__
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$____$$$$$_
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$______$$$$
__________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$_______$$$
___ _____$$$$$_________$$$$$$$$$$$$_______$$$
_______ $$$_____________$$$$$$$$$$$________$$$
_____$$$__ ______________$$$$$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$__ ________________$$$$$$$________
10
3622
28 февраля 2010
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Текстовые картинки

___________________$$____________$$__________________$___$________$___$__________________$_____$$$$$$_____$__________________$____sss___sss____$______...

Текстовые картинки-2

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒╔══&#...

Универсальное признание в любвиУниверсальное признание в любви

Мой дорогой и единственный_________!Пишу тебе с волнением в душе и дрожью в голове. Хочу признаться тебе в любви, которая поглощает всю мою низменную...

Уронили ____ на пол!

Часто бывает, что кривые руки и гравитация приводят к тому, что дорогая ваза, или хороший телефон, или не менее хороший ноутбук падают на землю и пре...

Загрузка...
Комментарии

(.(.(.АнькО.).).)
28 февраля 2010 20:06
объясните мне чем эта публикация отличается от этой? belay

Ignis
28 февраля 2010 20:06
улет

Hell12000
28 февраля 2010 20:23
feel

nomex
28 февраля 2010 20:38
(.(.(.АнькО.).).)
Извини... Когда публиковала не видила, что уже есть то же самое... feel

ravsh
28 февраля 2010 20:42
в чём смысл wink

AndrewXa
28 февраля 2010 23:05
шлак

Credo26
28 февраля 2010 23:20
Шикарно , автору спасибо )

nikolay
28 февраля 2010 23:56
какая (мужской писюн)ня

Dervish
1 марта 2010 00:23
есть ASCII generator, с его помощью можно любую картинку перевести в текстовую

Santo
1 марта 2010 12:05
Dervish,
Вот именно
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Воскресенье, 20 Января
USD 2.1499
EUR 2.4501
RUB 0.0324
Директор 20 минут назад 150$ за казнь, норм. Я бы тоже так подработал. Пока из всех заваленных никого не жалко. Mab 45 минут назад
Цитата: PROSTO CHEL
В данном случае обычный тлуст, развод тебя на гневный комент.

Нафиг мне его коммент. Я просто ржу с кремлевских идиотов.


Цитата: Himley1
И после этого ты еще будешь говорить, что я поддерживаю нашего пересидента?

Причем здесь наш пересидент вообще?
И почему ты больше не называешь меня Вова?


Цитата: PROSTO CHEL
Счетчик посещаемости сайта должен работать, ну и генератор коментов естественно

Когда ты уже перестанешь нести эту трольную чушь?

Кстати, хотите клевый музон?
Standerwick & Allen Watts - Next generation (Radio Edit)
triangel 62 минут назад PROSTO CHEL,
Да, жЫрно тролльнул и радуется
Похвалим твоего друга, молодец, ведутся люди на жырноюыр.
PROSTO CHEL 96 минут назад Himley1,
Химли ты Химли. Все еще ни как не научишься тлуст от реального идиотизма отличить? В данном случае обычный тлуст, развод тебя на гневный комент. Счетчик посещаемости сайта должен работать, ну и генератор коментов естественно
Himley1 107 минут назад
Цитата: Mab
Я считаю что нужно было вводить закон, который запрещает вообще указывать курс валют.

И после этого ты еще будешь говорить, что я поддерживаю нашего пересидента? Ты, дебил, только что предложил ввести закон, который поможет обворовывать народ еще более качественно. И кто после этого поддерживает нынешнюю власть?
Flint 118 минут назад
Цитата: Mab
Я считаю что нужно было вводить закон, который запрещает вообще указывать курс валют. И его можно будт узнать только если придти в банк и написать заявление, заплатив комиссию в 10 долларов США. Причем при этом клиенту должно быть запрещено делиться информацией о курсе валют с другими, предусмотрев за это штраф в 1000$.

Поддерживаю! От себя предложу пытать противогазом в течении 3-х часов за желание узнать курсбакса, а при покупке выписывать резиновым шлангом по харе.
мазок 124 минут назад Mab,
Это не может надоесть
Mab 135 минут назад Я считаю что нужно было вводить закон, который запрещает вообще указывать курс валют. И его можно будт узнать только если придти в банк и написать заявление, заплатив комиссию в 10 долларов США. Причем при этом клиенту должно быть запрещено делиться информацией о курсе валют с другими, предусмотрев за это штраф в 1000$.
Новости от партнеров
Сейчас на сайте
14 пользователей, 814 гостей