РЕКЛАМА

Загрузка...

В продолжение темы "Не Беларусь, а Белоруссия! Кто и зачем искажает русский язык". Прочитав комментарии на указанном форуме, решил опубликовать ответ Инны Калиты на эту статью. Её имя было упомянуто в статье.
Не понимаю товарища Казза. Какую цель он преследовал, когда перенёс эту статью, датируемую 27.04.2009. Как по мне, так как будто бы ведро помоев вылили на голову. Так зачем он принёс сюда ведро помоев?

Под катом привожу комментарий Инны. Нужно сказать, россияне поливали её и комментарии отборным дерьмом, но ей нужно отдать должное, не опустилась до их уровня.' />

БЕЛАРУСЬ!

БЕЛАРУСЬ!
Неприятно, что используте моё имя для подтверждения своих непрофессиональных взглядов. Моя статья, вышедшая в 2006 году в газете «Голас Радзімы», утверждала обратный вашему взгляд и в ней говорилось, что правильно как раз Беларусь, но Вы её, видимо, не читали, поэтому используете вырванную из контекста фразу, которую цитировали многие в форумах. Вам и господину Фролову настоятельно советую прочесть статью А. Зализняка «О профессиональной и любительской лингвистике», которую без труда найдёте в интернете. Что касается названия и ваших лингвистических потуг относительно того, насколько тяжело русским призносить Беларусь, хотелось бы заметить, что за время после распада СССР русские смогли научиться употреблять названия Кыргызстан, Башкортостан, о западных заимствоаниях уже не говорю. В этом случае не идёт речь о неумении, но о всё ещё живущем имперском сознании и нежелании уважать чужое мнение. Речь о лингвоэтичности и заангажированности определённых слоёв к самоопределению себя на позицию главенствующую. Республика Беларусь – современное независимое государство, проводящее собственную внутреннюю и внешнюю политику, сегодня и лингвисты не должны рассматривать название как сложное с соединительной а, которой в русском языке действительно нет, нужно воспринимать это как цельное самоназвание обновлённого государства.
Чтобы избежать дальнейшего цитирования, вырванного из контекста, постараюсь вложить старую статью, которая в 2007 вызвала эту дисскусию.


Статья 2006 г.

І.Каліта МАЙЦЕ ГОНАР, ПІШЫЦЕ ПРАВІЛЬНА


Газета ”Голас радзімы” № 42-44 за 26 кастрычніка 2006 года змясціла артыкул ”Пішыце правільна: Беларусь – Belarus’”. Закранута вельмі актуальнае пытанне, якое разглядаецца з пункту гледжання праблем картаграфіі. Разам з акрэсленай у артыкуле К. Немагай праблемай, гэтае пытанне выпраменьвае цэлы спектр наступных пытальнікаў, адказы на якія не з’яўляюцца складанымі, але адносяцца хучэй за ўсё да разраду нявыказаных ўслых. Старое беларускае прыслоўе, што гаворыць – хоць гаршком называйце, абы ў печ не ставілі, – на жаль, і сёння застаецца яскравым адлюстраваннем менталітэта сучаснага беларуса.
Разважаючы аб тым часе, які мінуў пасля распаду Імперыі, ўзгадваем як адбывалася змаганне паміж саўкова арыентаванымі беларусамі і прыхільнікамі БНФ, колькі слоўных рэк ўцякло пры змаганні за гістарычны герб і сцяг, але сёння абодва супрацьлеглыя ці ўжо проста змірыўшыеся бакі, занядбалі надзвычай важную рэч – назву краіны. Ні адна краіна, калі гэта канстатаваць па друкаваных выданнях і інтэрнэце, не мае адначасова столькі назваў, як Беларусь. Але ў дазеным выпадку не падыходзіць правіла – чым больш, тым лепш. Найбольш варыянтаў назвы Беларусь сустракаем ў рускай мове, якая застаючыся мовай міжнацыянальных зносін, пастаянна садзейнічае таму, што гэтыя памылкі пераносяцца і ў іншыя мовы свету. Мядзьведзевы паслугі з розных бакоў і ў розныя часы прывялі Беларусь да страты назваў. Не трэба даводзіць, што для чалавека значыць яго ўласнае імя і як непрыемна, калі ваша імя блытаюць ці каверкаюць. Сёння назва Беларусь найбольшыя абразы церпіць з боку неадукаваных аўтараў расейскіх СМІ, з якіх, у сваю чаргу, на вялікі жаль, гэтыя памылкі пераходзяць ў іншыя мовы. Потым ўзнікаюць пытанні, напрыклад, у інвестараў - ўкладаць грошы ў Беларусь ці ў Белоруссію, ці адно і тое ж гэта, а калі так, то чаму пішацца па рознаму? Ці можна давяраць краіне, якая не мае адзінай назвы, і дазваляе сябе называць і так і гэтак? Усталяванасць і гонар – гэта тое, што хібіць сёння беларусам, абодва гэтыя паняцці ўзаемазвязаны, і калі нарэшце будзем мець гонар паправіць суседа ў правільным вымаўленні свайго імя, тады ўсталюецца і пазіцыя ў міжнароднай прасторы. У гэтым кантэксце хочацца працытаваць В.Савіча-Забалоцкага. Жывучы ў Парыжы, шматмоўны беларускі пісьменнік В.Савіч-Забалоцкі, ў лісце да П.Драгаманава пісаў: «Ніхто нас не знае, а калі знае, то з фальшывых польскіх і казённых маскоўскіх пабаутак і гуканства – як анафемскае адшчапенства ў народах гэтых, не як людзей, што новай сілай, новым элементам выступаюць на Васходзе, нясуць з сабою ціхую працу, добрае сэрца, спакойны вум і аліўную вець між двух разгаманіўшыхся, к вялікай немца радасці, начальных славянскіх народаў – Польшчы старой і магутнай Маскоўшчыны.” Некаторыя моманты з напісанага Забалоцкім ў 1886 годзе актуальна гучаць і зараз.
Агульнарасійскі класіфікатар краін свету (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА – ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001), які прадугледжвае выкарыстанне назваў пры міжнародным інфармацыйным абмене, падае тры блока інфармацыі – лічбавую ідэнтыфікацыю, назву (поўную і скарочаную), літарную ідэнтыфікацыю. „Республика Беларусь” – як поўная назва і скарочаная – „Беларусь” зафіксавана пад лічбавай ідэнтыфікацыяй 112. Літарная ідэнтыфікацыя мае два паказчыкі: двузнакавы (альфа-2) – для Беларусі: BY і трохзнакавы (альфа-3) для Беларусі – BLR. Літарная ідэнтыфікацыя перадаецца лацінкай і прызначана для візуальнай прымацаванасці кодаў да назвы краіны ў розных светавых мовах. Двузнакавыя коды прымяняюцца як міжнародныя паказчыкі, без неабходнасці называць поўную назву краіны, by з’яўляецца паказчыкам беларускіх інтернетавых сетак, так сама як cz – чэскіх, ru – рускіх. Сфера ўжытку трохзнакавых літарных кодаў з’яўляецца абмежаванай і залежыць ад кампетэнтных структур.
Нягледзячы на тое, што назва Беларусь на сённяшні дзень ў рускай мове мае нарматыўны варыянт, зацверджаны Дзяржаўным Камітэтам РФ па стандартызацыі і метралогіі ў 2002 годзе, – бадай, найбольш распаўсюджанай памылкай ў расійскіх медыях з’яўляецца напісанне назвы Беларусь.
Савецкі перыяд характарызаваўся максімальнай уніфікацыяй. Назва кожнай рэспублікі набыла абрэвіятуру: БССР, УССР, РСФСР і г.д.. Падчас існавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, у рускай мове ўзнікла яшчэ адна трансфармацыя назвы – Белоруссия, з дзвюма «с», як паказчык блізкасці і сваяцкасці з рускімі. Сучасная назва Рэспублікі Беларусь, і адпаведна – мовы не мае ў рускай мове ўсталяваны характар. У сучасных расійскіх СМІ сустракаем: РБ (па аналогіі з РФ), Белоруссия, Беларуссия, Белорусь, Республика Белорусь, Беларусь, а таму і мову таксама называюць: белорусским, белоруским, беларуским языком.
Гэтаму садзейнічаюць і новыя слоўнікі, якія, па першае, супярэчаць вышэйназванаму дакументу, а па другое вызначаюцца непаслядоўнасцю. Пасля распаду СССР былая савецкая рэспубліка набыла незалежнасць і новую афіцыйную назву – Рэспубліка Беларусь. Здавалася б, ўсё вырашана. Але пытанне гэтае і не паднімаецца, а кожны піша як хоча. Не маюць адзінай думкі на гэты конт і новыя рускія паручнікі і слоўнікі. Адзін з больш новых – слоўнік-даведнік Русские названия жителей І.Л.Гарадзецкай і Е.А.Левашова 2003 года выдання даводзіць, што сучаснай нормай рускай мовы з'яўяецца: белорус, белоруска, белорусы, а назвы прадстаўнікоў нацый савецкага перыяда: белоруссы, белорусс і белорусска з дзвюма літарамі «с» лічацца застарэлымі. Але і літара ‘о’ ў прапанаванай аўтарамі даведніка сучаснай назве прадстаўнікоў беларускай нацыі не адпавядае лагічна сучаснай, афіцыйна прынятай ў рускай мове назве краіны – Республика Беларусь.
У адпаведнасці з вышэйназваным дакументам, скарачэнне РБ, якое часта сустракаецца ў рускіх СМІ, з’яўляецца памылковым, таксама, як слушна даводзяць аўтары беларускай wikipedii, і ўсе астатнія застарэлыя назвы ў рускай і іншых мовах – Белоруссия, Byelorussia, Bielorussie, Weissrussland адлюстроўваюць суадносіны былых савецкіх калоній.
Сучасная назва гучыць па беларуску: Рэспубліка Беларусь, Беларусь; па-руску: Республика Беларусь, Беларусь; па англійску: Republic of Belarus’, Belarus’; па французску: La Republique de Bielorus, Les Bielorus; па нямецку: Republik Belarus, Belarus. Таму у рускай мове назвы прадстаўнікоў беларускай нацыі мусяць пісацца: беларусы, беларус, беларуска, адпавядае ім прыметнік – беларуский (язык), беларуская (культура), беларуское (пиво), беларуские(товары).

І. Каліта
навуковы супрацоўнік
кафедры багемістыкі і славістыкі
універсітэта Я.Э.Пуркіне
Усці над Лабай, Чэхія
20
1970
19 августа 2010
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Старшыня Канстытуцыйнага суду: Адказнасьць за непавагу да беларускай мовы н ...Старшыня Канстытуцыйнага суду: Адказнасьць за непавагу да беларускай мовы н ...

\"Да нас неаднаразова паступаюць скаргі на тое, што заяву ў суд не прымаюць, таму што яна напісана па-беларуску. Я сам бачыў такую рэзалюцыю: \"Перапі...

Адміністрацыя Лукашэнкі адмовілася ствараць беларускамоўны каналАдміністрацыя Лукашэнкі адмовілася ствараць беларускамоўны канал

Калі да восені не будзе вырашанае пытанне пра стварэнне беларускамоўнага дзяржтэлеканала, у верасні грамадскае аб\'яднанне «Таварыства беларускай мовы...

У рэйтынгу У рэйтынгу "лепшай краіны свету" Беларусь абышлі ўсе суседзі

Амерыканскі грамадска-палітычны часопіс Newsweek параўнаў 100 краін з розных рэгіёнаў свету. У складзеным рэйтынгу Беларусь заняла 56-е месца. Сярод е...

Новая беларуская арфаграфія замахнецца на… "Газпром"

З 1 верасня пачынае дзейнічаць закон \"Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі\". Чыноўнікі абяцаюць, што ад гэтага мова толькі выйграе. Між ты...

Загрузка...
Комментарии

andrew
19 августа 2010 03:03
Беларусь и никак иначе.

Passion
19 августа 2010 07:43
А хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
БЕЛАРУСЫ...

Poiz1
19 августа 2010 08:28
Че вы парите. За лазите на e-Bay, выбираете шиппинг - и читаете название: Belarus. Весь мир признал давным давно , Не важно , как там пыжатся наши соседи. Они коверкают узаконенное название нашей страны, тем самым нарочно показывая свое неуважение к нам и нашей независимости. Еще и стрёмные и спорные факты из истории приводят :( .
З.Ы. Насчет трактора - видел как на Formula 1 наш Беларус тягал болиды. Почему не эту фотку выложили в предыдущей статье?

yur6000
19 августа 2010 08:37
У меня от слова Белоруссия уши в трубочку сворачиваются, как от чего-то противного. Есть Конституция, там написано "Беларусь" и пошли все нах.

dacob_da_swamper
19 августа 2010 09:05
да называйте как хотите
делают из мухи слона, понимаешь ли
хоть Беларусь, хоть Белоруссия, хоть Бульбастан
какая разница собственно?

Вадим Бананов
19 августа 2010 09:21
Не понимаю товарища Казза. Какую цель он преследовал, когда перенёс эту статью, датируемую 27.04.2009. Как по мне, так как будто бы ведро помоев вылили на голову. Так зачем он принёс сюда ведро помоев?


потому что хамство некоторых россиян, имперские амбиции и комплекс наполеона срока давности не имеет. а после комментов, где помоями поливают нашу Инну, впще отношение к соседям портится. щас вот верхушка российская шельмует нашего батьку. а с другой стороны, можно посмотреть, как к нам относятся некоторые россияне.

alexey
19 августа 2010 09:39
Казз, твоего папу обижает рукводство России?

по теме: http://news.tut.by/84891.html
обычно после этой ссылки "великоросы" затыкаются.

Sibiryak
19 августа 2010 09:47
kazz, всё понятно. Если б крапнул перед статьёй пару слов в разъяснение, было бы лучше. А то сложилось какое-то двоякое мнение.

Россияне тупо не понимая, толкают белорусов к национализму. Когда учился в школе, брезгливо относился к белорусскому языку, т.к. на тот момент пришлось прожить больше времени в России (РСФСР). А теперь думаю, каким же дураком был. На референдуме голосовал за союз, сейчас у меня другое мнение. С Россией только деловые отношеня.

arester
19 августа 2010 11:01
Финляндия - Суоми, Австрия - Остеррайх, Швейцария - Гельвеция, Венгрия - Мадьяр, Германия - Аллемания, Нидерланды - Голландия. примеры стран самоназвание которых отличается от их международного наименования. можно заметить, что уровень жизни в этих странах высокий, и дискуссий о том, как их называют соседи (или весь остальной мир) они не ведут. а у нас, муха-бляха, огромная и последняя проблема Беларусь или Белорусия. я поражаюсь нашим людям, принципиальные вещи они не замечают вообще, а всякую ЕРУНДУ готовы обсасывать до бесконечности.

Jauhen
19 августа 2010 11:58
Passion,
"А хто там ідзе?" Пазнаюць нас адразу.
Дзе мы - там вішчыць і аж курыцца пыл.

MoDErahN
19 августа 2010 12:10
Если бы поменьше текста было в топике, то больше бы народу добиралось до комментов, и вышла бы очень даже холиваристая тема.

BOCTOK
19 августа 2010 12:29
Цитата: arester
Финляндия - Суоми, Австрия - Остеррайх, Швейцария - Гельвеция, Венгрия - Мадьяр, Германия - Аллемания, Нидерланды - Голландия. примеры стран самоназвание которых отличается от их международного наименования. можно заметить, что уровень жизни в этих странах высокий, и дискуссий о том, как их называют соседи (или весь остальной мир) они не ведут. а у нас, муха-бляха, огромная и последняя проблема Беларусь или Белорусия. я поражаюсь нашим людям, принципиальные вещи они не замечают вообще, а всякую ЕРУНДУ готовы обсасывать до бесконечности.


В точку.

Мне плевать на герб и флаг, беларусь или белоруссия, хоть ГОНДУРАСИЯ мне важно чтобы работа была АДЕКВАТНАЯ человеческим запросам и потребностям, возможность ездить за границу свободно, свобода слова, свобода выбора.

А (простите) говно как не назови, оно лучше не пахнет.

OnlyStupidMan
19 августа 2010 13:03
мне важно чтобы работа была АДЕКВАТНАЯ человеческим запросам и потребностям, возможность ездить за границу свободно, свобода слова, свобода выбора.


плюсую

MWt
19 августа 2010 13:27
Цитата: BOCTOK
говно как не назови, оно лучше не пахнет
Грубо, но зато предельно понятно. Основная мысль саўкова арыентаванай статьи.
Цитата: arester
принципиальные вещи они не замечают вообще, а всякую ЕРУНДУ готовы обсасывать до бесконечности
+
Мне важно, чтобы я жил не в Беларуси, а в стране, в которой есть достаточные условия для реализации своих возможностей..

No_F8
19 августа 2010 14:28
да для вас беларусь правильно потому что большинство из вас родилось когда её так обозвали, в 90-е. и как мне кажется её не назвали так "дабы показать какие мы самостоятельные и свободные", а лишь показать что мы можем называться как хотим вопреки всем смыслам и истории нашей территории проживания, и под словом МЫ, тут я понимаю кучку людей, а не общее гражданское мнение. самому белоруссия слух режет, но прочти я такую статью в детстве, говорил бы Беларуссiя.
Мне плевать на герб и флаг, беларусь или белоруссия, хоть ГОНДУРАСИЯ мне важно чтобы работа была АДЕКВАТНАЯ человеческим запросам и потребностям, возможность ездить за границу свободно, свобода слова, свобода выбора.

А (простите) говно как не назови, оно лучше не пахнет.

спасибо капитан очевидность lol тема "какой вы видите свою жизнь" не здесь

Barboss
19 августа 2010 15:06
Цитата: dacob_da_swamper
какая разница собственно

Если разницы нет, называй Беларусь.
Тебя же пидарасом никто не называет, а ведь разницы то нет.

Цитата: BOCTOK
Мне плевать на герб и флаг, беларусь или белоруссия, хоть ГОНДУРАСИЯ мне важно чтобы работа была АДЕКВАТНАЯ человеческим запросам и потребностям, возможность ездить за границу свободно, свобода слова, свобода выбора.

Если кому то все равно как обзывают Родину, то он достоин называться только дерьмом. И жить в нем же.

Человек выбирающий, между колбасой и свободой, колбасу, не достоин ни колбасы, ни свободы.

Rustaveli
19 августа 2010 15:31
Цитата: kazz
потому что хамство некоторых россиян, имперские амбиции и комплекс наполеона срока давности не имеет. а после комментов, где помоями поливают нашу Инну, впще отношение к соседям портится. щас вот верхушка российская шельмует нашего батьку. а с другой стороны, можно посмотреть, как к нам относятся некоторые россияне.

Комменты на первоисточнике просто убили: половина бред не по теме, вторая половина пропитана неуважением к нам как к народу.
Цитата: Sibiryak
С Россией только деловые отношеня.

Все больше склоняюсь к такому мнению, слишком много грязи в этой стране

serg26
19 августа 2010 18:55
Barboss +1, молодца

yndir
19 августа 2010 21:49
Жыве Беларусь!

Ledakol
21 августа 2010 00:02
сами виноваты
если "Беларусь", то почему "белОрусский"?!
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Среда, 20 Сентября
USD 1.9405
EUR 2.3262
RUB 0.0334
http_ 9 минут назад надеюсь его добьют в тюряге Сёстры Зайцевы 39 минут назад Классная штуковина. Надо прикупить. А потом ещё и велик купить... MegaSchuster 62 минут назад
Цитата: sanich_1
Ты ел колбасы рф?

я ел колбасы РФ, а также колбасы Литвы, колбасы Польши, колбасы Украины, колбасы Германии, колбасы Франции, колбасы Голландии, колбасы Испании, колбасы Италии и т.д.
kolhaun 90 минут назад так без сисек же! zonder_com 339 минут назад Ну на одну ночку она с таким макияжем нашла хоть себе кого??? западная ведьма 409 минут назад
Цитата: Himley1
Жена и дочь вниманием не обделены, одеты, обуты, в доме все что нужно есть. А папкины увлечения - это папкины увлечения. Кстати, не самые опасные для брака.
ЦИТАТА: ЗАПАДНАЯ ВЕДЬМА
такими темпами ваш брак развалится
Если это и произойдет, то точно не по моей вине)

как человек, имеющий опыт развода, призываю вас прислушаться к моим словам
иногда смотришь на человека, и видишь, как он прямо семимильными шагами шагает к пропасти... я сейчас не про вас, вы то не семимильными. хочется предостеречь... но кто тебя будет слушать( если ты сама в свое время так же шагала и никогошеньки не слушала(
Himley1 418 минут назад
Цитата: западная ведьма
да бросьте вы Либермана

В конкретном случае Либерман ни при чем.
Цитата: западная ведьма
обратите внимание на жену

Жена и дочь вниманием не обделены, одеты, обуты, в доме все что нужно есть. А папкины увлечения - это папкины увлечения. Кстати, не самые опасные для брака.
Цитата: западная ведьма
такими темпами ваш брак развалится

Если это и произойдет, то точно не по моей вине)

Все нормально, спасибо за заботу.
западная ведьма 427 минут назад Himley1,
товарищ! больно на вас смотреть... вот вы писали, что у вас жена есть.. да бросьте вы Либермана, обратите внимание на жену... такими темпами ваш брак развалится... чего я вам категорически не желаю
Новости от партнеров
Сейчас на сайте
31 пользователь, 2088 гостей