РЕКЛАМА

Загрузка...

Як зьнішчалі беларускую мову і нацыянальную эліту

 Пры Сталіне менчукоў арыштоўвалі толькі за тое, што яны дома або на вуліцы гаварылі па-беларуску. Так у Менску, а затым і ў іншых гарадах БССР была насаджана расейская мова - пад пагрозай арышту насельніцтва проста баялася гаварыць на "роднай мове".

Як зьнішчалі беларускую мову і нацыянальную эліту


 Пазьней пра гэты жудасны факт з нашае гісторыі ўспамінаў народны паэт Якуб Колас, але пра гэта, на жаль, не памятаюць або не хочуць памятаць цяперашнія змагары за "двухмоўе" ў Беларусі.

 Адным з самых яскравых сведчаньняў адносін савецкай улады да роднае мовы беларусаў служыць ліст "Пра беларускую мову, літаратуру і пісьменьнікаў" Паньцеляймона Панамарэнкі, нагадаем, у 1938-1947 гадах першага сакратара ЦК КП (б) Б, які ён адправіў у Крэмль 21 лістапада 1938 г.:

«Цэнтральны Камітэт ВКП (б)

таварышу Сталіну І.В.

Пра беларускую мову, літаратуру і пісьменьнікаў

Вывучыўшы стан беларускай мовы і літаратуры, азнаёміўшыся зь беларускімі пісьменьнікамі і іх настроямі, хачу азнаёміць Вас зь некаторымі высновамі і папрасіць парады па мерапрыемствах, якія, як мне здаецца, выцякаюць з гэтых высноваў.

Ворагі народу, прабраўшыся ў свой час да партыйнага й савецкага кіраўніцтва Беларусі, якія ставілі мэтай адрываньне Беларусі ад Савецкага Саюза і арганізацыю "самастойнай" Беларускай дзяржавы, пад пратэктаратам Польшчы, прыкладалі шмат намаганьняў для ідэалягічнай падрыхтоўкі гэтага адрыньваньня ... Працавалі яны ўмела. Мацёрых нацыяналістаў, "шчырых беларусаў" вербавалі адразу, і ўводзілі ў курс задач-ідэй...

Найбольш буйную контар-рэвалюцыйную нацыяналістычную працу правёў саюз "савецкіх" пісьменьнікаў Беларусі, ідэйна ўзначалены заўсёды дзясяткам прафашысцкіх пісьменьнікаў (у тым ліку вядомыя Янка Купала і Якуб Колас), і які меў у кіраўніцтве заўсёды для прыкрыцьця (у тым ліку і цяпер) камуністаў. У гэтым саюзе несправядлівай крытыкай, паклёпам, зьдзекам, грэбаваньнем зацкавалі не аднаго сумленнага камуніста і беспартыйнага пісьменьніка. Тут змагаліся з савецкай уладай пад выглядам барацьбы за гэтую ўладу. Тут нянавісьць да ўсяго расейскага даходзіла да балючай істэрычнасьці. Тут быў цэнтар-штаб нацыянал-фашысцкай прапаганды. Тут казалі пра застоі культуры й тлумачылі яго тым, што беларуская і ўкраінская мовы блізкія да расейскай, як мовы славянскія, і найбольш моцная славянская культура, расейская, іх асімілюе. Іншая справа, казалі, Грузія, там мова зусім іншая, кіраўнікі свае, грузіны, адданыя сваёй грузінскай культуры, не так як у Беларусі, дзе заўсёды "маскоўскія генэрал-губэрнатары".

Казалі пра тое, што расейская культура сапраўды вышэй культур іншых саюзных рэспублік, але тлумачылі гэта тым, што расейская культура вырасла на костках малых народаў.

Сама думка пра збліжэньні беларускай і расейскай моў была жахлівай. Янка Купала пусьціў крылаты выраз "пакуль жыве мова, жыве народ"... Карыстаючыся поўнай свабодай гэтыя пісьменьнікі манапалізавалі за сабою права тлумачальнікаў мовы, права стварэньня новых словаў, тэрмінаў, лёзунгаў і г.д. Яны перад гэтым спрабавалі й вонкава аддаліць мову ад расейскай. Быў праэкт пераводу беларускай пісьменнасьці на лацінскую аснову, калі гэта не прайшло, прапанавалі знакі для абазначэньня гукаў дз і дж, якія абцяжарвалі б маскалям чытаньне, і вонкава рабілі б пісьменнасьць непадобнай на расейскую ... Існуючы беларускі правапіс скажоны ў нацыяналістычным духу, яго наўмысна пабудавалі так, каб адрозніваўся ад расейскага нават там, дзе ў жывым вымаўленьні няма розніцы.

Так было ўведзена, як няўхільны прынцып аканьне, гэта значыць напісаньне "а" не пад націскам замест "о" і "я" замест "е"... Акрамя прыведзеных, маецца ў правапісе маса выпадкаў, якія ставяць у тупік. Ёсьць правілы, якія даходзяць да абсурду, па-хуліганску скажаюць мову, узаконіць, напрыклад, напісаньне словаў: "Эфиоп", "Ниоба", як "Эфiёп", "Нiёба". Уся гэтая варожая работа ў галіне правапісу, блытаніна ў правілах вызначаюць вялікую непісьменнасьць. Дазволю прывесьці шэраг прыкладаў, словаў i зваротаў, наяўных зараз у беларускай літаратуры. Слова "подъем", заменена нейкім дзікім словам "уздым". Образование - адукацыя. (…)

...Атрымалася так, што ўся гэтая купка нацдэмўскіх завадатараў захавалася да гэтага часу. Нават арганізацыйна, у Саюзе пісьменьнікаў. Яны друкавалі і друкуюць вонкава патрыятычныя вершы і творы, наскрозь фальшывыя, неабходныя для выражэньня савецкага (іх літаральны выраз). Янка Купала гаворыць, што ўсё, што ён напісаў пры Савецкай уладзе, не творчасьць, а дрындушкі. Яны кажуць пра тое, што цяпер літаратура зьведзена да ролі прыдатка, растлумачальнага ці усхваляючага, што гэта не творчасьць, а ілюстрацыя. У літаратуры нельга нічога ставіць і вырашаць, бо партыя ўжо вырашыла на шмат гадоў наперад, плян складзены, ілюструе тое, што прайшло...

Янка Купала нядаўна сказаў: "Усе нашыя карты біты, лепшыя людзі вынішчаны, трэба самому рабіць харакіры". (Ён ужо спрабаваў адзін раз пакончыць з сабою). У іншы раз ён пачаў скардзіцца (у сваім коле) на нястрымную тугу, на тое, што ніякай Беларусі ён не бачыць вакол сябе, што яго жыцьцё пражыта дарма, што ён хутка памрэ з такой жа нудой аб Беларусі, зь якой пачынаў сваё жыцьцё ў маладосьці.

Гэтыя настроі разгубленасьці, творчай пасіўнасьці, асуджанасьці, характэрныя і для іншых беларускіх пісьменьнікаў, якія аддалі жыцьцё (у рознай ступені) нацдэмаўшчыне. Вядома, сярод іх ёсьць і такія, якіх палітычныя падзеі апошняга часу моцна працьверазілі, і павярнуць якіх для сумленнай працы магчыма і неабходна. Цяпер ужо час зрабіць пэўныя высновы, паказаць сваё стаўленьне да іх і пачаць вялікую працу. Што па-мойму трэба зрабіць?..

... Рашуча ачысьціць літаратуру ад твораў з нацыянал-фашысцкай прапагандаю (сёе-тое мы ў гэтым кірунку ўжо зрабілі), падняць літаратурную, адданую моладзь, асьвяжыць літаратуру, умацаваць кіраўніцтва Саюза пісьменьнікаў.

У дачыненьні да Янкі Купалы, Якуба Коласа, Броўкі, Глебкі, Крапівы, Бядулі, Вольскага, Аксельрода і інш членаў гэтай "магутнай купкі", узурпаваўшай прадстаўніцтва ад беларускае літаратуры ўсюды, у тым ліку і за мяжой, людзей, творчая аўтарытэтнасьць якіх надмерна разадзьмутая, якія праводзілі асабіста ўсю апісаную вышэй варожую працу, маюцца шматлікія паказаньні выкрытых і арыштаваных ворагаў, якія выкрываюць іх аж да сувязяў з польскай дэфензівай.

У дачыненьні да Янкі Купалы маецца 41 паказаньне, у большасьці прамыя; Якуба Коласа ... 31 паказаньне; Крапівы ... 12 паказаньняў і гэтак далей. Па колькасьці і якасьці выкрываючага матэрыялу, а таксама па вядомых нам фактах іх працы, яны, безумоўна, падлягаюць арышту і суду, як ворагі народу. У прыватнасьці, Наркам унутраных справаў Беларусі запрасіў з цэнтра санкцыю на арышт Купалы і Коласа ўжо даўно, але санкцыя пакуль не дадзена.

Становішча ў дачыненьні да іх складанае. Яны, галоўным чынам, Янка Купала і Якуб Колас, карыстаюцца вядомасьцю, іх ўключаюць ва ўсялякія камісіі па падручніках і слоўніках, перакладах, літаратурных юбілеях. Не дапусьціць гэтага, значыць адразу вызначыць сваё стаўленьне да іх, а яго на маю думку вызначаць трэба не так. Іх трэба або арыштаваць, або, улічваючы становішча, прыняць, пагаварыць адкрыта, паказаць, што нам вядомыя ўсе іх "памылкі", калі гэта дапушчальна так называць, сказаць, што яны могуць загладзіць сваю віну перад Савецкай уладай, заклікаць іх да сумленнай працы, паглядзець, як яны будуць рэагаваць і калі ў якой-колечы меры пойдуць на гэта, то выкарыстоўваць гэта ў мэтах раскладаньня групы, адрыву найбольш сумленных і ліквідацыі рэшткаў нацдэмаўшчыны. Пры размове, вядома, не зьмякчаць сапраўднай ацэнкі іх ролі, але рабіць гэта з адпаведным тактам.

Потым трэба будзе склікаць нараду беларускіх пісьменьнікаў, на якой выступіць з цалкам яснымі ўстаноўкамі пра далейшую працу Саюза пісьменьнікаў, з крытыкай памылак, пастаноўкай задач і г.д. А там ужо далей, абстаноўка падкажа найбольш мэтазгодныя крокі.

Па двух пытаньнях:

а) аб прапанаваных мерапрыемствах у дачыненьні да беларускае мовы - граматыкі й літаратуры;

б) аб адносінах да пісьменьнікаў Янкі Купалы й Якуба Коласа, - я прашу Вас даць мне параду.

Сакратар ЦК КП (б) Беларусі

Панамарэнка

21.XI.38 »

Дарэчы, тое, што не пасьпелі зьнішчыць у Беларусі пры Сталіне, было "ўдала" давяршана цяпер стаўшым раптам "народным улюбёнцам" Пятром Машэравым пад "чулым" кіраўніцтвам спачатку Хрушчова, а потым і Брэжнева. Але апошні цьвік у магчымасьць нацыянальнага адраджэньня беларусаў, безумоўна, убіў менавіта Хрушчоў, які, наведваючы Мінск, абурыўся тым, што "будаўнікі камунізму" маюць сьмеласць размаўляць на незразумелай яму мове, заявіўшы, што пры камунізьме ўсе будуць размаўляць па-маскальску, таму "чым хутчэй мы ўсё пяройдзем на маскальскую мову - тым хутчэй пабудуем камунізм". Пасьля гэтага нават беларускамоўнае выкладаньне, якое цудам захавалася да гэтага ў многіх школах і ВНУ, вельмі хутка "перавялі" на расейскую.


Кажуць, гісторыя развіваецца па сьпіралі. Па меншай меры, гэта пацьвярджаецца стаўленьнем цяперашняй улады, якая называе сябе "Беларускай", да беларускае мовы і ўсяго нацыянальнага, бо, як ні жахліва гэта гучыць, але менавіта пры першым беларускім прэзыдэньце ў незалежнай Беларусі беларусаў таксама арыштоўваюць часам толькі за тое, што яны гавораць на вуліцы па-беларуску. За гэта ж дзяржаўныя прапагандысты і ідэёлягі называюць нас фашыстамі. І адзінае адрозненьне ад сталінскіх часоў, так гэта тое, што нас пакуль за гэта не ссылаюць "на дзесяць гадоў бяз права перапіскі", а асуджаюць да сутак арышту і грашовых штрафаў па абвінавачваньні ў "хуліганстве" ці "брыдкаслоўі", гэта значыць для гэтай ўлады наша родная мова - не што іншае, як брыдкаслоўе.

Тады па якому такому праву яна называе сябе беларускай, і чаму да гэтага часу ў нашай краіне кіруюць тыя, хто гэтую краіну так ненавідзіць?
32
7399
31 января 2012
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
У Менску на беларускай мове гавораць 106 тысяч чалавек, астатнія маўчаць на ...У Менску на беларускай мове гавораць 106 тысяч чалавек, астатнія маўчаць на ...

Незадоўга да Дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя дадзеныя Белстату, паводле якіх у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч...

15 чаканых і нечаканых фактаў аб беларусах15 чаканых і нечаканых фактаў аб беларусах

Хто мы? Адкуль мы? Якімі хочам стаць? 15 чаканых і нечаканых фактаў пра нас саміх з апытання “нацыянальная ідэнтычнасць у сучасным беларускім грамадст...

Google Translate навучыўся перакладаць зь беларускай і на беларускую

Буйнейшы сайт онлайн-перакладаў Google Translate дадаў сёньня беларускую мову ў свой сэрвіс. Такім чынам, зьявіўся першы онлайн-перакладчык для белару...

«Чаму мне абрыдла быць беларускамоўнай»«Чаму мне абрыдла быць беларускамоўнай»

Гэта эсэ — ня выклік грамадзтву, ня спроба прыцягнуць гнеў, гэта эсэ — проста споведзь, шчырая і праўдзівая пра тое, што значыць быць беларускамоўнай...

Загрузка...
Комментарии

Suum_cuique
31 января 2012 19:48
Як зьнішчалі беларускую мову і нацыянальную эліту

наицональную элиту? ахахахаха. вот это да, новость, так новость.
её и никогда не было в Беларуси =)

Uspehvnas
31 января 2012 19:57
Цитата: AMORA
наицональную элиту? Её и никогда не было в Беларуси

у панамарэнкаўскім лісьце некаторыя зь іх узгадваюцца, і зашмат нашае інтылігенцыі было вынішчана сталіназаўрамі пры ўладзе і іхнімі паплечнікамі

Suum_cuique
31 января 2012 20:04
Цитата: Uspehvnas
у панамарэнкаўскім лісьце некаторыя зь іх узгадваюцца, і зашмат нашае інтылігенцыі было вынішчана сталіназаўрамі пры ўладзе і іхнімі паплечнікамі

ну так я говорю про современную Беларусь =)
и тогда её не было, Беларусь всё время было под Россией. у неё никогда не было ничего своего. ну не всегда, по крайней мере в последние пару веков. так что даже логически подумать, можно с уверенностью сказать, что не было. и не только интеллигенции. эта элита была сугубо Российской.


но спс, насмешил новостью =)

LeonD
31 января 2012 20:08
"её и никогда не было в Беларуси"

В Беларуси может и не было, как и не было такой страны - Беларусь.
А в Литве (не путать со лиетувой, жмудью), ее не могло не быть. Как может не быть национальньной элиты в одной из крупнейших европейских стран!
(прабачайце за маскальскую мову)

Suum_cuique
31 января 2012 20:11
Цитата: LeonD
В Беларуси может и не было, как и не было такой страны - Беларусь.А в Литве (не путать со лиетувой, жмудью), ее не могло не быть. Как может не быть национальньной элиты в одной из крупнейших европейских стран!(прабачайце за маскальскую мову)

теперь ещё раз читаем и вдумываемся =)
Як зьнішчалі беларускую мову і нацыянальную эліту

тут говорится о белорусской элите =)
вы только что подтвердили мои слава =)
а где она там была, это уже не касается данной темы. ибо говорится про Беларусь =)

Stract
31 января 2012 21:12
Цитата: AMORA
эта элита была сугубо Российской

по статистике вроде 1897 года (перепись) на наших землях грамотного населения было в разы больше, чем в раисси

OrbakaitO
31 января 2012 22:13
Цитата: Uspehvnas
Як зьнішчалі беларускую мову і нацыянальную эліту

Я считаю "Мастер и Маргарита" - бессмертное и величайшее произведение и памятник МИРОВОЙ литературы. в этой книге есть ответ на все вопросы, даже на поднимаемые тобой! тебя должна постичь учесть берлиоза: голова с такими преступными и страшными идеями должна быть неминуемо отрезана. правда, трамвай - не лучшее средство. пожалуй, вот этот будет для тебя самым подходящимgoodgoodgood

vesnovskii
31 января 2012 22:37
Цитата: Stract
по статистике вроде 1897 года (перепись) на наших землях грамотного населения было в разы больше, чем в раисси


линк на архив переписи или официальную ссылку, хотя в принципе логично ибо Россия нааамного больше и народностей там живет больше.

Беларуси как самостоятельной страны не было никогда, как и не было такого языка как беларуский. Только упоротые и невежественные националисты (100% кем то проплаченные) орут про "самостойнасть мовы". Всеми любимое тыкание в ВКЛ мол там говорили на беларуском - фикция и блеф. Тогдашний заподнорусский язык приобрел окрас говоров и диалектов всяких кривичей да радимичей с вкраплениями польского и украинского. И на тот момет, в документах тех лет он назывался или руским или просто "простой мовой", т.е. языком простых сельских жителей.(попробуйте доказать обратное линканув ссылку на скан или фото какого либо документа тех лет). И лишь уже в 20 веке и скорее всего уже в "расцвет" беларусизации, т.е. во времена СССР всяческие "свядомые" филологи обозвали его старобеларуским языком хз с какого перепугу. Кстати тот же Сигизмунд в статуте ВКЛ называл себя если не ошибаюсь королем польский,великим князем литовским, пруским, руским, мазовецким и тп, но ни как не беларуским, странно да? страны такой нет, а язык внезапно называли тогда беларуским да? ржу.


А по поводу "знишченя мовы" вообще жара, правила современного беларуского языка были придуманы во время реформы 1933 года.
А то что волнение у советских имперцов вызывал сей факт беларусизации так читайте внимательно между строк: "арганізацыю "самастойнай" Беларускай дзяржавы, пад пратэктаратам Польшчы" Польша спала и видела как забрать себе эти территории. Кстати и до сих пор имеет претензии весьма существенные. О какой самастойнасти и национализации идет речь? вы что думаете что под патронташем Польшы вам дали бы развивать свою национальную идею? протрите глаза не будьте полудурками. Всё это нужно лишь для раскачивания лодки.

Кстати, родной язык лишь тот, на котором думаешь и никакие "знишчэня" не могут загубить поистине национальный язык. Посмотрите на Украину, никто их не заставляет силком (как у нас это было ни однократно) разговаривать на родном языке. У нас же тошно смотреть когда на том же телевидении те же журналисты пытаются общаться с кем то на беларуском. Просто тошнит от унижения безграмотности.

Suum_cuique
31 января 2012 22:47
vesnovskii,
полностью с вами согласен =)

Mike
31 января 2012 23:56
vesnovskii,
единственный предмет из гимназии на 3 - бел яз... нутро не переваривает... хотя КАК идея - я бы поддержал. просто по истории - его нет!!! но очень хотел бы, чтобы у нас был язык, а не сбор грудной- укр рус и пол

укр более самобытен... там нету столько слов пересекающихся с русской речью

Shahit
31 января 2012 23:57
vesnovskii +1

До 1933, не было белорусского языка, была "беларуская гаворка". Да и у меня складываются подозрения, что тот язык на котором написана эта статья, выдумали очень великие лингвисты из БНФ, который придумали, что Belarusian, правильно говорить "беларусиан", хотя правильно "белараша"

беларусаў таксама арыштоўваюць часам толькі за тое, што яны гавораць на вуліцы па-беларуску

Uspehvnas
я как-то занимался сексом, и моя партнёрша во время кульминации начала громко кричать"ДОБРА,ДОБРА,ЦУДОУНААААААААААААА", она-то, понятное дело, уже леса валит, а как ты думаешь, меня посадят?

Rust
1 февраля 2012 00:15
Ёсьць правілы, якія даходзяць да абсурду, па-хуліганску скажаюць мову, узаконіць, напрыклад, напісаньне словаў: "Эфиоп", "Ниоба", як "Эфiёп", "Нiёба".

Искренне поржал)

Само письмо никаких отрицательных эмоций не вызывает, вполне адекватный человек делает свою работу, направленную на сохранение целостности многонационального государства. А вот дебильные комментарии от белпартизана порядком раздражают. Впрочем ничего иного от сборища националистов ожидать не приходится) Никогда не понимал зачем нам в современном мире лишние языковые барьеры, преграды для обмена информацией. Потому, что "Янка Купала пусьціў крылаты выраз "пакуль жыве мова, жыве народ"..."?

dima0268
1 февраля 2012 01:33
vesnovskii,
вы бы для начала, перед тем как такие большие посты писать, подучили бы хоть какой-нибудь язык =\
а по поводу примера Украины просто смешно :D там в кинотеатрах кино на украинском идет, про каналы ТВ молчу...
Автор статьи правда тоже с деревни вроде =\ (Йода)

Flint
1 февраля 2012 03:57
Хвала Яндекс Хрому))) Переводит с белорусского на русский))) Хоть мне в принципе пофиг но по русски както проще))))) А по теме мне просто похер)))

Poiz1
1 февраля 2012 08:34
лично мое мнение: Президент страны обязан мастерски владеть родной речью своей страны. "Главный" канал обязан абсолютно все озвучивать и показывать только на родном языке страны. А на росияк и их мнение мне как то похер. Они извращают НАШУ историю, а на самом деле для нас - являются тупо захватчиками.

vesnovskii
1 февраля 2012 08:50
Цитата: Poiz1
Они извращают НАШУ историю, а на самом деле для нас - являются тупо захватчиками.


Ну вот откуда такая безграничная тупость, какую НАШУ историю Беларуси? Конкретный пример или исторический факт, когда "росияке" захватили нашу Беларусь? Вот прямо здесь и сейчас приводи пример. В противном случае ты являешься необразованным чучелом пытающимся что то умное высрать на форуме.

Цитата: dima0268
вы бы для начала, перед тем как такие большие посты писать, подучили бы хоть какой-нибудь язык =\а по поводу примера Украины просто смешно :D там в кинотеатрах кино на украинском идет, про каналы ТВ молчу...


Обычно когда нечего сказать начинают доепываться к орфографии или стилистике, смешно, старо и неудобно. Так же по поводу Украины. Во первых в текущее время далеко не все каналы и тем более передачи у них идут исключительно на украинском языке. А во вторых в советский период вообще был лишь 1 национальный канал, который шел 4 часа в день и то не полностью на украинском. И при чем все это не мешало людям знать и любить язык свой. Парадокс?

Poiz1
1 февраля 2012 09:03
vesnovskii,
Третий раздел Речи Посполитой. Учи, мудак.

vesnovskii
1 февраля 2012 09:21
Цитата: Poiz1
ретий раздел Речи Посполитой. Учи, мудак.


Ну вот откуда такое невежество :(. Официально в документах тех лет данный раздел называется или 3ий раздел Польши или Раздел Польско-Литовского государства. А теперь внимание вопрос, как это событие относится к теперешней НАШЕЙ стране под название Беларусь?

Ах да, исходя из твоей логики мол "росияке" захватчики, тогда туда же стоит причислить и прусаков с австрияками, которые получили территориально более крупные земли. Кстати что бы ты знал, лишь российские "захватчики" на своих новых западных землях сохранили прежнюю правовую систему и законы основанные на всеми вами любимом статуте великого княжества литовского. Опять, где же тут такая страна как Беларусь? о0

Poiz1
1 февраля 2012 10:01
vesnovskii,
Официальные документы ? :)))))))))) Кто победил - тот их и пишет.
"Этот раздел означал историческую смерть РП государства. Австрия и Пруссия захватили польские, часть украинских и литовских земель. Россия «прирезала» себе всю Беларусь и большую часть Литвы и Украины. Последний король Речи Посполитой Станислав Август превратился в узника.
Нам долго и небезуспешно подсовывали красивую сказку, что Россия будто бы никогда не имела колоний. Убедить в этом помогала особенность созданной царизмом колониальной империи: она в отличие, например, от Британской была не заморской, а континентальной. Иначе говоря, колонии находились рядом с метрополией. Такая географическая, а порой и этническая (схожесть языка, народных традиций) близость давала возможность не только маскировать колониальный гнет, но и навязать угнетенному народу кроме всего прочего еще и чужую историю, подсунуть ему чужих героев."
Под Беларусью я понимаю , что ты подразумеваешь :) . Ничего. Я же подразумеваю именно землю. Свою родную землю. В разные времена она называлась по разному. Да и название БелаРусь - россияцкое. Да и разговариваю я с тобой по-русски, потому что описано в статье почему.

patrokl
1 февраля 2012 10:20
А вот интересно, Сталин и ГРУЗИНАМ запрещал по-грузински разговаривать?

palenidych
1 февраля 2012 10:20
Пожинаем плоды 200 летней русификации. Вроде, как и не было Костюшко, восстания 1830г., Калиновского. Запретить использовать топоним Литва, а затем утверждать, что государства Беларусь не существовало! Для любителей исторической справедливости следует вспомнить, когда Московия стала именоваться Россией, что во времена Пушкина дворяне (наиболее образованные в то время!) не знали "мужицкого" языка. Обидно за наших предков, которые жили здесь и жертвовали своей жизнью за теперешних "Иванов", не помнящих родства.

Штейхель
1 февраля 2012 10:30
Переведите пожалуйста... girl_cray

S.paW.n
1 февраля 2012 11:00
уважаемые свядомые и те, кто не хочет быть русскопи...щим быдлом - мой совет не надо метать тут бисер перед vesnovskii и иже с ним. Знания истории мало, апломба выше крыши.
Огромное спасибо за статью, побольше таких, пожалуйста.
ps для лукашистов и промоскальских упырей - в 30-хх происходило обрусение белорусского языка
pps когда речь идет о Беларуси - подразумевают территории, с народом на ней проживающим, Укранина раньше звалась Киевская Русь, к примеру

vesnovskii
1 февраля 2012 13:21
Цитата: Poiz1
Россия «прирезала» себе всю Беларусь


да Господи, какую ВСЮ БЕЛАРУСЬ!! Какую???? Что в те времена ты подразумеваешь под всей Беларусью, можешь внятно и четко сказать?

Та территория, которую "захватила проклятая масковия" сейчас принадлежит теперешней Беларуси (для тех кто в танке это гроднищена и земли восточнее Буга), так о чем вы все тут рассуждаете? Какие такие земли оттяпала кровожадная Россия, у тогдашнего несуществующего государства Беларусь, и которые не принадлежат теперешней Беларуси?? о0 Вы сами понимаете какой бред городите.

Цитата: S.paW.n
Знания истории мало, апломба выше крыши.


Ну что за словесный понос. Где ты показал свои знания? Кроме ничего незначуших пары фраз далеких от истории? Как раз в начале становления (внимание!) молодой советской республики Белоруссия происходил расцвет так называемой национальной идеи и искусства(Купала, Колос и тп.)

Цитата: S.paW.n
когда речь идет о Беларуси - подразумевают территории, с народом на ней проживающим


Подразумеваешь когда? ты определись четко и ясно, а не размыто и вяло. Т.е. ВКЛ и далее РП это для тебя Беларусь и жители на ней проживающие это теперешние беларусы? :)))))) ну тогда у меня нет слов, знатоки )))

Цитата: S.paW.n
в 30-хх происходило обрусение белорусского языка

да? а мне казалось что именно в 30ые были созданы одни из лучших беларуских произведений в той же литературе. Попробуй мне доказать обратное, мол до начала 20 века в несуществующем государстве Беларусь существовала офигенна национальная именно беларуская идея (не путать с польской, литовской и тп).

Nen
1 февраля 2012 13:33
Цитата: S.paW.n
уважаемые свядомые и те, кто не хочет быть русскопи...щим быдлом - мой совет не надо метать тут бисер перед vesnovskii и иже с ним. Знания истории мало, апломба выше крыши.Огромное спасибо за статью, побольше таких, пожалуйста.ps для лукашистов и промоскальских упырей - в 30-хх происходило обрусение белорусского языкаpps когда речь идет о Беларуси - подразумевают территории, с народом на ней проживающим, Укранина раньше звалась Киевская Русь, к примеруqft

S.paW.n
1 февраля 2012 13:57
vesnovskii,
Дунин-Мартинкевич, Ян Гусовский - эти имена говорят что-нибудь?
насчет
Цитата: vesnovskii
словесный понос
- а вы право забавный
ваш уровень я вполне оценил по вышестоящим каментам, посему как собеседник вы мне не интересны, отсюда и демонстрация крепости аргументов теряет смысл fellow

vesnovskii
1 февраля 2012 14:03
Цитата: S.paW.n
ваш уровень я вполне оценил по вышестоящим каментам, посему как собеседник вы мне не интересны, отсюда и демонстрация крепости аргументов теряет смысл


А я ваш увы не смог оценить, ибо информационных и содержательных постов так и не узрел. Обычно когда нечего сказать на аргументы, беседа заканчивается подобными фейлами.

p.s кстати а кто такой ян гусовский?, знаю николая кто написал песню о зубре для папы римского на латинском языке

S.paW.n
1 февраля 2012 14:33
vesnovskii,
конечно-конечно, все именно так и есть
справедливости ради отмечу - мой косяк, второпях намешал Яна Гуса и Николая Гусовского.

Stract
1 февраля 2012 16:26
S.paW.n,
я с тобой согласен

vesnovskii,
http://jivebelarus.net/history/gistografia/unknown-war-1654-1667.html
прочитай плз 2 первые главы, или хотя бы одну, хотя книга интересная, в своё время выходила большим тиражом.
А то, что вы специально или неспециально утверждаете, что такой страны как Беларусь нету - вы либо издеваетесь либо ещё что.
Вокруг меня много историков, замечаю интересный факт чем больше человек учится на историческом, чем больше узнаёт историю хотя бы этого региона, тем больше он ненавидит Москалей, странно не правда ли?

Apocatequil
1 февраля 2012 16:58
vesnovskii
Вы цепляетесь к словам, и в данном контексте - это правильно. Не было ни какой Беларуси до 20 ст. Но люди то тут жили последнее наше государство РП (речь посполитая - не польша, а польско-литовское государство).
В ВКЛ - язык населения территории современной беларуси называется не руским, а русинским, либо литвинским. Ну и конечно в ВКЛ жили не беларусы, а литвины. С терминами разберитесь сначало, кто литвин, кто русин, кто поляк, а кто жмуд в средневековье (во времена ВКЛ), на территории современной Беларуси, и кто их потомки сегодня в каких государствах живут сейчас и будет вам счастье
Современный беларуский - явный потомок того языка, хотя и руссифицирован
12
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Пятница, 22 Сентября
USD 1.9366
EUR 2.3198
RUB 0.0336
xexun 14 минут назад грим и преображение - это дети любят, это для них интересно, круто и волшебно, не суть важно, ужастики там, приключения или сказка. Всегда клёво побывать в образе персонажей, особенно сверхъестественных
xexun 33 минут назад ядрёный корень!
Tatur 34 минут назад сроду не вызывал 4799121212 37 минут назад У меня тут бабуля начала тактические носки вязать из тактической шерсти тактической овцы. 172 евро за пару! После нового года подорожают на 64,3%, торопитесь! Polik_one 49 минут назад Доводилось. Два раза офис наш на СТО грабили... Безрезультатно! При чём, что во втором случае, осталась кровь. fk 52 минут назад
Цитата: patrokl
Влад был бы доволен.

Влад был хороший человек.
xexun 64 минут назад видимо сердечный приступ, либо тромб оторвался, инсульт. Как-то так. Если нет явных повреждений машины от выстрела или следов крови вокруг, как это бывает при ножевых ранениях, то проблемы со здоровьем будут самой вероятной причиной. xexun 68 минут назад да ну нафиг! Удар током и сквозное проникающее через весь организм, плюс падение с высоты! Завидная живучесть, да и медикам респект. У нас бы вряд ли спасли.
Новости от партнеров