РЕКЛАМА

Загрузка...
' />

Міфы пра беларускую сімволіку

1) БЧБ сцяг выкарыстоўваўся ў Грунвальдскай бітве.

Насамрэч: гэты міф заснаваны на пераказе невядома навуцы аль-кетаба з апісаннем Грунвальдскай бітвы. У хроніцы Яна Длугаша БЧБ сцяг не згадваецца.

2) БЧБ сцяг выкарыстоўваўся ў бітве пад Оршай.

Насамрэч: гэты міф заснаваны на няўважлівым аглядзе карціны невядомага мастака. На дзідах у літоўскіх коннікаў флюгер з крыжам святога Георгія, які з-за дрэннай якасці рэпрадукцый часта прымаюць за БЧБ сцяг.

3) БЧБ сцяг выкарыстоўваўся ў бітве пад Кірхольмам.

Насамрэч: рэпрадукцый карціны Пітара Снаерса ў вялікай рэзалюцыі я не бачыў, але на існых рэпрадукцыях поўнай карціны і фрагментаў яе БЧБ не праглядаецца.

4) БЧБ сцяг і Пагоня - фашысцкія сімвалы

Насамрэч: У час нямецкай акупацыі (1941 – 1944) беларускія нацыянальныя колы, якія супрацоўнічалі з немцамі, карысталіся бел-чырвона-белым сцягам НЕАФІЦЫЙНА, і беспаспяхова дамагаліся ад нямецкіх уладаў афіцыйнага прызнання нацыянальнай сімволікі. Шырока вядомае распараджэнне, быццам падпісанае гауляйтэрам Беларусі В. Кубэ аказалася, па выніках пазнейшых даследаванняў, тагачаснай ДЭЗІНФАРМАЦЫЯЙ, вінаватых у якой нямецкія акупацыйныя ўлады так і не знайшлі.

Наконт другога пытання.

...Аб бела-чырвона-белым флагу нідзе не ўпаміналася аж да
1909 года...
...У 1909—1912 гадах бела-чырвона-белымі лентамі карыстаюцца члены гурткоў дэмакратычнага беларускага студэнцтва ў Санкт-Пецярбургу (з успамінаў Я. Ф. Сушынскага), у 1916 годзе флаг з бела-чырвона-белым палотнішчам мела арганізацыя "Сувязь незалежнай Беларусі", якой кіраваў Вацлаў Ластоўскі. У час правядзення Дня беларускага значка 10—13 сакавіка 1917 года ў Мінску прадаваліся значкі з малюнкам гэтага
флага.
У некаторых зарубежных крыніцах ("Флаг-бюлетэнь", ЗША; "Флагі і гербы міра" Геслера, ФРГ) датай утварэння беларускага флага лічыцца 25 сакавіка 1917 года, аб чым сведчылі дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі. Па ўспамінах удзельніцы Першага Беларускага кангрэса ў Мінску Зоські Верас, над будынкам быў вывешаны чыста белы флаг, што з'яўлялася дакладнай графічнай транскрыпцыяй назвы "Белая Русь". Аднак многія дэлегаты кангрэса ўсумніліся: белы флаг — гэта сімвал контррэвалюцыі і рэакцыі. Каб адмежавацца ад гэтага падабенства, Беларускі нацыянальны камітэт змясціў пасярэдзіне палотнішча сімвал рэвалюцыі — чырвоную паласу. Атрымалася бела-чырвона-белае палотнішча, якое, аб чым мы ўжо гаварылі, існавала. Значыць, лічыць дзень 25 сакавіка днём нараджэння беларускага флага неправамерна. Аднак гэты факт гаворыць аб тым, што бела-чырвона-белы флаг не быў яшчэ шырока вядомы...
...Можна сказаць, што менавіта снежань 1917 года пэўна і быў тым перыядам, з якога бела-чырвона-белы флаг стаў успрымацца ў масавай свядомасці як нацыянальны флаг беларусаў. Гэта і не дзіўна. Таму што дэлегатам Першага Усебеларускага з'езда, якія прыехалі сюды з усіх куткоў Беларусі, бела-чырвона-белае палотнішча было прадстаўлена як нацыянальны флаг, як дзяржаўны "штандарт". Несумненна, што раз'ехаўшыся па сваіх родных месцах, яны паведамлялі аб флагу мясцовым жыхарам. Узнавіць палотнішча было няцяжка — флаг меў просты малюнак, што таксама спрыяла яго хуткаму распаўсюджванню і шырокаму выкарыстанню ў Беларусі. Пры зацвярджэнні гэтага флага былі прадстаўлены акрамя бела-чырвона-белага яшчэ некалькі праектаў дзяржаўнага флага БНР. На жаль, звестак аб праектах не захавалася. Хто ж быў іх аўтарам? Ім з'яўляецца вядомы дзеяч вызваленчага руху, палітык, член урада БНР Клаўдзій Сцяпанавіч Душэўскі . У сваёй аўтабіяграфіі, напісанай у 1934 годзе ў г. Каўнасе, дзе Душэўскі пражываў у той час, ён піша: "Цікава
адзначыць, што беларусы выбралі сваім дзяржаўным гербам той, што і літоўцы, гэта значыць белую "Пагоню" на чырвоным полі, аднак нацыя-
нальнага флага не было. Мне давялося зрабіць некалькі праектаў нацыянальнага флага, і адзін з іх быў прыняты: а менавіта: бела-чырвона-белы. 3 таго часу гэты флаг і лічыцца беларускім
нацыянальным флагам". К. С. Душэўскі не ўказвае дату апісанай падзеі і, змясціўшы гэты ўрывак у газеце "Звязда" ад 25 сакавіка 1992 года, кандыдат гістарычных навук С. Рудовіч лічыць, што гутарка ідзе аб пачатку 1917 года. Але мы не можам згадзіцца з гэтым. Справа ў тым, што ў 1917—1918 гадах пытанне аб беларускім флагу абмяркоўвалася толькі двойчы: у сакавіку 1917 года і летам 1918 года. Але першы раз гэта адбывалася стыхійна, без якой-небудзь папярэдняй падрыхтоўкі, і гутарка аб некалькіх праектах не ішла. Падобнае адбылося толькі ў 1918 годзе. 3 яўленне сярод праектаў існаваўшага, але нікім не зацверджанага флага заканамерна, як заканамерны і наступны выбар. Што ж датычыцца сцвярджэння Душэўскага аб аўтарстве, то трэба памятаць, што аўтабіяграфія напісана на літоўскай мове, таму прызначаецца літоўцам, а не беларусам. Афіцыйна флаг быў аб'яўлен толькі ў верасні 1918 года.

Басаў A. Н. Куркоў I. M.
Б27 Флагі Беларусі ўчора і сёння/Пер. A. Н. Найдовіч.— Мн.: Полымя,
1994.— 34 с: іл.
ISBN 5-345-00730-6.

А зараз не міфы, а проста цікавыя факты.

Згодна правілам беларускай марфалогіі, у слове БЧБ пасля кораня "бел" павінна стаяць злучальная галосная "а". Прыклады: бела-блакітны, беларускі. Традыцыя напісання "бел-чырвона-белы" ідзе ад гімна БНР і слуцкіх паўстанцаў на словы Макара Краўцова, дзе дзеля захавання сілабікі чатырохстопнага ямба быў апушчаны адзін склад:

ШтандАр_наш бЕл_чырвО_на бЕ_лы,
ПакрЫй_сабОй_нарОд_ны рУх.

Флаг — полотнище правильной геометрической (как правило, прямоугольной) формы, поднимаемое на специальной мачте (флагштоке). Изучением флагов занимается вексиллология. Государственный флаг является одним из государственных символов. Кроме государственного, многие государства имеют военно-морской и торговый (коммерческий) флаги. Свои флаги имеют не только государства, но и отдельные регионы и города; а также международные организации (например, флаг ООН), коммерческие компании, национальные движения и диаспоры, общественные движения (напр., флаг пацифистов). Кроме того, сигнальные флаги используются на флоте для передачи сообщений между кораблями.

СЦЯГ (рус. "знамя", англ. "banner") у адрозненне ад флага, не мае такога шырокага назначэння, заўсёды вырабляецца ў адным экземпляры, багата ўпрыгожваецца, мае складаны малюнак. Ш'ецца з дарагой матэрыі. Відарысы на ім вышываюцца або малююцца фарбамі і з'яўляюцца сімвалам дзяржаўнага органа, воінскай часці, прыватнай асобы. На сцягу ўмацоўваюцца ўзнагароды і ў гэтым выпадку да яго наверша прывязваюцца ордэнскія ленты.

ШТАНДАРТ з'яўляецца разнавіднасцю сцяга і мае два прызначэнні: першае — флаг або сцяг главы дзяржавы, другое — невялікі сцяг кавалерыйскай
часці. Штандарт главы дзяржавы раней дзяліўся на дварцовы і марскі, сёння розніцы ў малюнку звычайна няма.

ХАРУГВА — гэта сцяг, палотнішча якога ўмацоўваецца на папярэчнай рэйцы, прымацаванай да дрэўка шнурамі, і звісае вертыкальна. Як правіла, мае касіцы. Сёння скарыстоўваецца ў асноўным у царкоўных абрадах. Урэшце першапачаткова яна была пераможным знакам або трафеем царквы, які азначае перамогу над светам. Прывычная форма харугвы з'явілася на захадзе Еўропы ў VI стагоддзі, а на яе ўсходзе — у IX стагоддзі. У пазнейшы час харугвы прымянялі больш шырока: яна была распаўсюджана ў сярэдневяковых гарадах, часам сустракалася сярод ваенных сімвалаў, шырока прымянялася ў час рэвалюцыйных падзей 1917—1918 гадоў у Расіі. У летапісах часта харугвамі памылкова называліся сцягі.

ФЛЮГЕР — флажок, які ўмацоўваўся на канцы пікі кавалерыста. Служыў для абазначэння прыналежнасці асабовага састава да дадзенага падраздзялення. Такую функцыю выконваў і белы трохвугольны вымпел з прамым чырвоным крыжам — сімвалам Св. Георга, заступніка еўрапейскіх рыцараў. Яго мы бачым на канцах коп'яў атрада рыцараў, намаляванага на карціне, якая адлюстроўвае падзеі Аршанскай бітвы 1514 года беларуска-літоўскіх атрадаў з рускімі войскамі. Нярэдка яго няправільна трактуюць як правобраз беларускага флага. Флюгер мае на піцы кожны кавалерыст.

Басаў A. Н. Куркоў I. M.
Б27 Флагі Беларусі ўчора і сёння/Пер. A. Н. Найдовіч.— Мн.: Полымя,
1994.— 34 с: іл.
ISBN 5-345-00730-6.

Авеяны міфамі і ЧЗ флаг

1) Пад ЧЗ флагам Савецкая Армія вызваляла Беларусь ад нямецкіх акупантаў.

Насамрэч: ЧЗ быў прыняты толькі ў 1951 г.

2) Колеры ЧЗ флага маюць ісламскае паходжанне

Насамрэч: сцягі з чырвонымі і зялёнымі колерамі маюць такія хрысціянскія краіны, як Партугалія, Італія, Літва ды іншыя. Зялёны колер, як колер прыроды, жыцця і мацярынства можа сімвалізаваць Багародзіцу, а крывавы чырвоны - Хрыста і яго пакуты.

3) Арнамент на ЧЗ мае пахавальнае значэнне:

Насамрэч: Арнамент меў пахавальны сэнс толькі ў часы БССР, калі быў белы на чырвоным фоне. Зараз ён чырвоны на белым фоне, як прынята ў беларускім ткацтве.

Дарэчы, наконт паўстанняў супраць Расійскай імперыі. Тое, што Каліноўскі выкарыстоўваў БЧБ - таксама міф.

Шмат закідаў у бок сённяшняга ЧЗ сцяга робяць з боку апазіцыйнага пласту грамадзянства. Як пабачым, грунт у такіх закідаў звычайна хісткі, міфічны. Пачнем:

1) У БЧБ сцяга шматвяковая гісторыя, - кажуць некаторыя, хочучы сцвердзіць, што ЧЗ сцяг не мае права займаць дзейны яго статус. Чытаем, напр., у вядомых мясцовых міфатворцаў Уладзіміра Арлова і Генадзя Сагановіча, "Дзесяць вякоў беларускай гісторыі": "На карціне, што захоўваецца цяпер у Нацыянальным музеі ў Варшаве, можна ўбачыць баявыя бел-чырвона-белыя сцяжкі беларускіх ваяроў. Гэта першая па часе выява нашага нацыянальнага сцягу." Адсылка да гэтай карціны выглядае досыць смешна, бо, па-першае, убачыць у тых сцяжках ваяроў нацыянальны сцяг можа толькі той, хто хоча гэта ўбачыць, дый, па-другое, стваральнікі новых эскізаў сцяга ў 1917 г. нават не падазравалі, што іх выбар грунтуецца на тысячагадовай гісторыі Райху.

2) У БЧБ сцяга багатыя традыцыі выкарыстання як дзяржаўнага, - гучыць з іншага боку. Ну добра, давайце палічым. У БЧБ - 1918-~1922 (хаця і гэта зашмат) + 1991-1995. Вядома, я не лічу тут еўраатлантычнае ўтварэнне пад назвай Рада БНР, бо яна не рэпрэзентуе беларускія зямлі. Вынікае, што выкарыстоўваўся ён як дзяржаўны каля 10 гадоў. Што да ЧЗ, дык гэта 1951-1991 + 1995-2008. Атрымалі 55 гадоў. Ну добра, няхай не будзем лічыць савецкі перыяд, бо ў гэты час бальшавікі елі беларускіх дзяцей у беларускіх земляў не было рэальнай поўнай дзяржаўнасці. Усё адно атрымліваецца 14 гадоў сёння супраць 10 напаўфармальных у мінулым!

3) БЧБ выказвае антыкамуністычны, антысацыялістычны дыскурс беларускай дзяржаўнасці, - чуем тады мы. І гэты пастулат звычайна грунтуецца на тым, што, маўляў, БНР (пачынальнік выкарыстання БЧБ) змагалася супраць бальшавікоў. Але ж, прабачце, у Радзе БНР у самой сядзелі амаль усе сацыялісты! толькі што з беларускім нацыяналістычным ухілам. А ўсе "дробна-буржуазныя элементы", напр., Раман Скірмунт, у выніку адмежаваліся ад дзейнасці гэтых наваробленых змагароў "за мир во всём мире"... Пазней яшчэ шмат нацыянал-камуністаў з тае БНРаўскае кагорты пераедуць у БССР і будуць працаваць на ніве савецкай беларушчыны, колькі ім дасць улада. Дык ці такая ўжо БНР празаходняя і антысацыялістычная?

4) У арнаменце сучаснага ЧЗ сцяга выкарыстаны пахавальны арнамент, - кажуць асабліва маразматычныя сябручкі. Ну, давайце і гэта абмяркуем... Як вядома, у 1951 г. у БССР быў прыняты ЧЗ сцяг. Сённяшні сцяг адрозніваецца ад тагачаснага хіба толькі адсутнасцю серпа-молата ды інвертаванымі колерамі арнамента. І вось на базе гэтай інверсіі колераў чыйсьці мозаг склаў такое ўяўленне, якое было потым вынесена ў шчыра-беларускую супольнасць і там прыхапілася: маўляў, пачатны арнамент быў радзінным, выяўляў сонца, дабрабыт, пладавітасць, дык калі інвертаваць колеры, дык атрымліваем супрацьлеглае - пахаванне, ноч, бядоту-галоту і бясплоднасць :) Такая логіка, вядома, не мае ніякіх угрунтаванняў у этнаграфічных беларускіх даследаваннях, але - хто захацеў паверыць у штосьці такое, таму і не трэба ніякага грунту! І няхай паважаны сучасны этнограф сцвярджае, што "...Як правіла,любая архаічная сімволіка можа быць амбівалентнай г.зн.меняць сваё значэньне ў залежнасьці ад канкрэтнага рытуальнага кантэкста яе выкарыстаньня. Аднак, гэта ўсё - адцягненыя разважаньні. Насамрэч,пачатковы арнамент, як цэльны тэкст, толькі прадуманы інтэрпрэтатарамі,але не патлумачаны з гледзішча самой традыцыі. Таму і далейшыя каментары - прыблізныя і ўмоўныя.., але ці ж гэта ў традыцыі беларускай - верыць аўтарытэтам?

5) Зялёны колер сцяга - колер ісламу, - не супакойваюцца тады шчыра-беларусы ды працягваюць спрачацца. Ну добра-добра... Я заўсёды падазраваў, што Мексіка, Бразілія, Італія, Літва (!) з'яўляюцца агентамі ісламскага фундаменталізму

6) Няроўных памераў палосы на сцягу - знак каланіяльнасці, - раз'юшана крычаць нацыянал-патрыёты. Ага! Згодны! Асабліва каланіяльнай з'яўляецца наша суседка Латвія (!)

Ну і дарэшты, хочацца працытаваць Тарашькэвіцкую Вікіпедыю: "Такім чынам, цяперашні сьцяг сымбалізуе каляніяльную залежнасьць мусульманскай Беларусі ад нейкай дзяржавы з чырвоным сьцягам." Характэрна, што такое сцверджанне не ўгрунтавана аніякімі крыніцамі, але вісіць там ужо з пару гадоў. Пэўна, такая палітыка партыі: нішчыць, забывацца, перакручваць і прыдумляць.

Составлено по материалам из интернета
34
7657
29 июня 2009
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Над галоўнай ёлкай Віцебска ўзнялі бел-чырвона-белы сцяг (фота)

Бел-чырвона-белы сцяг залунаў над галоўнай ёлкай Віцебска на плошчы Перамогі. Прыкладна ў 12:30 7 студзеня агромністае палотнішча нацыянальных колераў...

Сапраўдныя беларускія сімвалыСапраўдныя беларускія сімвалы

«Пагоні» больш як 700 гадоў, тады як чырвона-зялёны сцяг быў прыдуманы сталіністамі. Ганебны рэферэндум 1995 года не сцёр гістарычнай памяці....

Віртуальная рэвалюцыя ў асобна ўзятым браўзеры

У дагонку чарговым угодкам гістарычнай даты 19 верасня 1991 году прыняцця Вярхоўным Саветам РБ дзяржаўнасці бел-чырвона-белага сцягу і герба Пагоні, р...

15 чаканых і нечаканых фактаў аб беларусах15 чаканых і нечаканых фактаў аб беларусах

Хто мы? Адкуль мы? Якімі хочам стаць? 15 чаканых і нечаканых фактаў пра нас саміх з апытання “нацыянальная ідэнтычнасць у сучасным беларускім грамадст...

Загрузка...
Комментарии

Rammик
29 июня 2009 21:52
Кхе... Забавная статейка.
БЧБ рулит. И ниипет.

Nicolas
29 июня 2009 21:59
Няма у беларускай мове слова ФЛАГ

Orca76
29 июня 2009 22:12
Nicolas +1
Автор бегом к АГЛ за получкой.

DiMoS
29 июня 2009 22:33
Orca76, butthurt? fellow

LexLeogryfon
29 июня 2009 22:36
сцяг)

Jauhen
29 июня 2009 23:00
А мне спадабалася. Чалавек праўду шукае, а не проста глотку рве; за гэта ўжо можна паважаць.

Chugu
29 июня 2009 23:17
Nicolas, а ещё мне нравится газета "Звязда" ;)

Rayden
29 июня 2009 23:23
автор, лучше б ты бабу с большими сиськами выложил, это ж развлекательный портал. Сходи свою статейку в знамя юности выложи, глядиш, и премию получиш.

bzik
29 июня 2009 23:25
дык якi у беларусау/лiцвiнау тады сапраудны гiстарычны сцяг? а можа яны i не самастойны народ зусiм, а краiна ix- пауночна-заходнi прыдатак iмперыi?

Jauhen
29 июня 2009 23:51
bzik, ну пад гербамі тады хадзілі. Не было дзяржаўных сцягоў. Дзяржаўны сцяг з'явіўся ўжо ў Рэчы Паспалітай, калі мы былі не самастойным народам зусім, а краінай іхняй, паўночна-усходнім прыдаткам імперыі.
Каб не было табе так крыўдна за Радзіму, у Расіі дзяржаўны сцяг з'явіўся толькі пры Пятры.

Nen
30 июня 2009 00:08
Jauhen

У часы РП, ВКЛ мела частку самастойнасцi, РП - не унiтарная дзяржава. Нягледзячы на польскiя рахунки да апалячавання жыхароу ВКЛ, гэта было па большай частке непаспяхова.

Jauhen
30 июня 2009 00:25
Ну дык я ж і не кажу, што унітарная.)
А шляхта - гэта, міль пардон, не жыхары ВКЛ?

___

А на самой справе мы зараз пра сцягі, да...)

Antonio1
30 июня 2009 00:29
Цитата: Orca76
Насамрэч

Согласен чистой воды АГЛ-щина, истории тут ноль, а вони на километр. Да и один хз какой профессор "Насамрэч" у меня не вызывает доверия.

luckyskyman
30 июня 2009 00:50
Нажаль не магу так добра размауляць на бел. мове, але есць вяликае жаданне сказаць - дзякуй.
А вообще очень объективно - и ни тем и ни другим - а поповоду АГЛ, так что теперь, если я жил при АГЛ меня к стенке ставить, многолетнюю историю забывать, старикам в лицо плевать - для старшего поколения БКБ флаг - и свастика одно и тоже. Может это их субъективное мнение, но я уважаю людей отдававших жизни ради нас и их чувства. БКБ флаг не заслужил ни особого уважения ни трепетного обращения - просто символ оппозиции. Только вот с каждым годом оппозиция все ничтожнее и тупее и жаднее - если раньше были люди действительно несогласные, с БКБ флагами гордо реющими на площади, символизирующими свободу - то сейчас это пьяные школьники и пару уродов, которые гребут деньги с запада и уже настолько ожирели, что оппозиционную прессу днем с огнем не найдешь.
А БКБ флаги используют вместо тряпок.

aichynkin
30 июня 2009 00:51
сцут в уши.

TooDam
30 июня 2009 01:18
а ниче, что на исторических картинах грундвальской битвы был бкб флаг? афтор тупой лох.

Gogul
30 июня 2009 02:04
luckyskyman,
дык если жил при агл, чего ты говоришь о том, чего не видел. Погоня и бкб в совецкое время в бсср использовались по полной.

1) БЧБ сцяг выкарыстоўваўся ў Грунвальдскай бітве.

он там не использовался, он там появился.

HvH
30 июня 2009 02:30
Тарашькэвіцкую
в одном этом слове ,точнее в его исковерканости,видно отношение автора к беларускай истории


Цитата: luckyskyman
старикам в лицо плевать - для старшего поколения БКБ флаг - и свастика одно и тоже.

с какого препугу??разве была хоть одна демонстрация в 91 году против БКБ?А из тех кто видел БКБ при немцах дожили до нашего времени единицы,так что не вижу почему этот флаг должен массово ассоциироваться с немцами.Разве что изза фильма Азарёнка перед референдумом в 95году который БТ крутило,сюжет такой :БКБ,немцы,БКБ,освенцим,БКБ,война.....и тд.Ну так это не так давно было - 14 лет назад.Причем здесь старики?
Цитата: luckyskyman
А БКБ флаги используют вместо тряпок.
Сходи в центр на любое быдлопати аля день города,и ты увидишь своими глазами,КАКОЙ флаг молодежь использует как тряпки ,в каждой куче мусора десятки флажков КЗ,как правило почему то с надписью БРСМ,хотя не только..........

Snikers88
30 июня 2009 02:39
Суки, нават на роднай мове напiсалi....сьмешны артыкул, аутар, пiшы яшчэ)))))))))))))

Rustaveli
30 июня 2009 02:43
Фанатики безумные, учили бы историю вместо того, чтобы глупости писать. Статья на редость объективна, за исключением, может быть, эмоционального окончания. Сегодняшняя ситуация такова, что все разговоры по поводу исторического перевеса той или иной символики есть не более чем бессовестные спекуляции. Очевидно, сейчас флаги превратились в символы противоборствующих политических движений, и попытки перевести проблему в историческую плоскость (со стороны оппозиции в основном) просто неуместны.

Snikers88
30 июня 2009 02:55
конечно неуместны, национальный флаг верните а после хоть потоп как говаривал Людовик 16-й)

1) БЧБ сцяг выкарыстоўваўся ў Грунвальдскай бітве.

Насамрэч: гэты міф заснаваны на пераказе невядома навуцы аль-кетаба з апісаннем Грунвальдскай бітвы. У хроніцы Яна Длугаша БЧБ сцяг не згадваецца.

По поводу этого персонажа (Яна Длугоша), сей учёный муж в своей хронике ваще написал что литовское (беларуское) крыло после первой атаки крестоносцев кинулось цикать аж до самой Гародни и Бярэсця да так что пятки сверкали. И там всем громогласно заявили что Витовт убит, Джелаладин убит, Ягайло в плену и т.д. тогда как польское крыло в меншинстве отважно сражалось против крестоносцев и раскатало весь орден в блин, замочив при этом Магистра, Маршала ну и прочих Шумахеров... Этому бреду можно верить?

Ferdinand
30 июня 2009 03:09
БКБ - это нац. флаг тут не поспориш, он был флагом БНР. Еслибы небыло БНР небыло и БССР (даже большевики это признавали), небылобы БССР небыло бы и РБ.
Да и кстати референдум 96 не признают

pooh1
30 июня 2009 07:30
Насамрэч: сцягі з чырвонымі і зялёнымі колерамі маюць такія хрысціянскія краіны, як Партугалія, Італія, Літва ды іншыя. Зялёны колер, як колер прыроды, жыцця і мацярынства можа сімвалізаваць Багародзіцу

Итальянский флаг был введён в Италии Наполеоном и приближён к дизайну флага Франции. Впервые был использован в 1797. Зеленый цвет на флаге означает надежду, белый веру, а красный любовь. На сегодняшний день не существует однозначного ответа на вопрос о происхождении цветов итальянского флага. Согласно версии В. Фиорини цвета флага соответствуют цветам униформы полиции Милана. Одежда полицейских была бело-зеленого цвета, позднее добавили красный цвет, когда полиция стала Национальной Гвардией Италии (19 августа 1976 года).
Флаг Португалии: зеленый цвет – символ путешествий и открытия новых земель, красный – символ революции
Флаг Литвы был создан в 1 половине 20 века
Цвета в геральдике -- Зелень — символизирует надежду, изобилие, свободу и радость, но может и просто означать луговую траву.

ЧТО КУРИЛ АВТОР СТАТЬИ ?????
Зеленый цвет как был так и есть цвет ислама, все эти флаги с наличием зеленого цвета относительно молодые

Арнамент меў пахавальны сэнс толькі ў часы БССР, калі быў белы на чырвоным фоне. Зараз ён чырвоны на белым фоне, як прынята ў беларускім ткацтве.

Ага а в соотвествии с Декретом АГЛ пахавальнага сэнса с 1994г. ужо няма wink


savannn
30 июня 2009 10:44
Вообще автор прав, бчб появился в начале 20 века, плюйтесь тут или не плюйтесь, а это факт, но этот факт не капельки не уменьшает достоинства этого флага. Тут и история есть о славном рыцаре раненом в голову, да и и цвета флага действительно символизируют белорусов(литвинов), почти вся национальные одежда смесь красного и белого цвета, очень редко попадаются другие цвета, в основном золотистые, иногда зеленый.

dzirt
30 июня 2009 11:44
БКБ флаг - национальный символ возрождения беларуси, и если вы против БКБ флага - вы против своей страны, вы против своего народа, против своих родных.
совок и фашистсткая германия схожие сатанинские режимы. позорно что в нашем тоталитарном государстве символами являются сатанинскиё венок и тряпка.

-Hellsing-
30 июня 2009 12:47
prophet,
Печально что не дожила....

DUMBO
30 июня 2009 13:26
про то что зеленую полоску добавили в 1951 не знал.
а ща их всем кому могут вешают на сиську

GANG-STARr
30 июня 2009 13:32
В повстании Калиновского использовался совсем другой флаг

Ignis Divine
30 июня 2009 14:33
Флаг, флаг, при чем тут флаг ?
Просто исторически (выше уже отмечали) цвета у нас белый и красный, далее смотрим на соседку (вы ж не забывайте половина нас - это поляки которых силой обрусили) Польшу, и какой там флаг ? А теперь вспоминаем, что входило в ВКЛ и проч, и проч, и проч.... И какие там "флаги" и какие гербы. Так что автор статьи, бежит и быстро пьет много яду. Потому как если не быстро, то язык он из жопы АГЛ уже не вытянет.

Романтик1987
19 июля 2009 18:57
Жыве Беларусь...
12
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Четверг, 19 Октября
USD 1.9585
EUR 2.3030
RUB 0.0342
Badplayer 133 минут назад Что за бред? Такая хрень там с незапамятных времён. Kazzу узкоглазые заплатили за рекламу?Даже когда диванный воен хотел заказать
Цитата: Mab
Резиновый член XXL
это уже все подвергалось цензуре.
meredian2 143 минут назад ЛамповыйКун,даун ты малалетний))ты дойди до моего уровня потом словами бросайся говнюк
Badplayer 146 минут назад Пофигу что они там изобретают. Пока не будут на международных выставках присутствовать, всем глубоко насрать. На складах, данных вундерваффель, не присутствует. Спиздить и спалить склады, обвинив рашку, нельзя, соответственно профита нет. Хохляцким военам пoxyй, от слова совсем. gismo_2 173 минут назад
Цитата: twi

Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014
Проц 2,8 GHz Intel Core i5
Память 16 ГБ 1600 MHz DDR3
Винт SSD 500 Гб.
Уже три года пользую и еще на четыре хватит. И солью в конце за косарь.
Виндоводы за это время потратят 2Х бабала на железо.

Да хер там. Сейчас ты его еще продашь за штуку, но через 4 года хорошо если вообще продашь.
Дабрыня 231 минут назад К 8 и сейчас цяжка просыпаться. Я за это школу больше всего ненавидел. Я помню как директор нас встречал, а кто опаздывает того в кабинете отчитывал, и на линейке выводил и позорил! Мимик 267 минут назад Шрифт неплохой,проблема с критиками.. обосновываем. А вапше жаль попов нет с тролями и шрифтами а-ля "царь-царевич", имперка и все дела... Обрубки цыфр выдают ограниченность. Отсутствие балалайки делает критиков грустненьких.. ЛамповыйКун 275 минут назад Яб да дзевяці спаў zootechnik_ua 291 минут назад
Цитата: Vaalon
по UAшным меркам самое то

не лезь к нашим меркам - дрочу на что хочу!
таранька не возбуждает...
Новости от партнеров
Сейчас на сайте
3 пользователя, 1022 гостя